Erbaa

Erbaa, Tokat ilinin Şubat 2021'de yayınlanan 2020 sonu ADNKS kayıtlarına göre [4] 70.030 ilçe merkezi, 98.342 toplam nüfus ile hem ilçe merkez nüfusu hem de köylerle birlikte toplam nüfus bakımından Tokat'ın en büyük ilçesi olan; bereketli Erbaa Ovası, konumu, iş olanakları, sanayisi ve OSB gibi önemli etkenler sayesinde göç almaya devam eden bölgenin cazibe merkezi olmuş bir ilçesidir.

Erbaa

Türkiye'de yeri
Ülke Türkiye
İl Tokat
Coğrafi bölge Karadeniz Bölgesi
İdare
  Kaymakam

Mustafa Temiz

[1]
  Belediye başkanı Ertuğrul Karagöl[2] (MHP) [3]
Yüzölçümü
  Toplam 1.037 km² (400 mil²)
Rakım 248 m (813 ft)
Nüfus
 (2018)
  Toplam 95,361
  Kır
-
  Şehir
-
Zaman dilimi UTC+03.00 (UDAZD)
Posta kodu 60500
İl alan kodu 0356
İl plaka kodu 60

Köken bilimi

Erbaa kelimesi, Arapça olup "dört" anlamına gelmektedir.[5] Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarında ise 18. yüzyılın başlarından itibaren Erbaa adının kullanıldığı görülmektedir. Bir ara bu kelime "Nevahi-i Erbaa" şeklinde kullanılmıştır. Mevzubahis dönemde Niksar-Amasya arasında en önemli yerleşim birimleri ; Erek, Karayaka, Sonusa ve Taşâbat idi. Nüfus yönünden ancak birer nahiye büyüklüğünde ve aynı bölgede olmalarından hepsine birden Nevahi-i Erbaa yani "dört nahiye" denilmiştir. Hatta tahakkuk eden vergiler de bu isimle kaydedilmiştir. H.1256/M. 1840'ta, Erbaa adıyla bu dört nahiyenin (Erek, Karayaka, Sonusa, Taşâbat) vergisi 47.243 kuruş olarak resmi evraka geçmiştir.

Buna göre Erbaa; Erek, Karayaka, Sonusa ve Taşâbat'ın genel bir adı olmuş, dördü birden sanki bir ilçe görünümünü almıştır. Hatta resmiyette Kaza-i Erbaa tâbiri de kullanılmıştır.Daha sonra Erek diğerlerine göre daha fazla gelişim gösterince, Erbaa adını tek başına alarak 1872'de ilçe olmuştur. Kalan üçü yani Taşâbat,Karayaka ve Sonusa ise Erek'e yani bugünkü Erbaa'ya bağlanıp onun köyleri olmuşlardır. Daha sonra 1944'te Taşabat'ın yani günümüzdeki Taşova'nın Erbaa'dan ayrılıp ayrı bir ilçe olmasıyla[6] Sonusa da Taşova'ya bağlanmıştır.

Tarihçe

Tarihöncesi Dönem

2011 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde bulunan ocağa kadar[7][8] Anadolu'daki en eski yer altı maden işletmesi MÖ 5000 yılına ait olup Erbaa'nın Kozlu köyünde olarak kayıtlara geçmiş ve bilinmiştir. Bu maden ocağına "Eski Gümüşlük" olarak bilinen mevkiide yapılan sondaj destekli aramalar sayesinde ulaşılmış ve ODTÜ Fizik Bölümü Radyokarbon laboratuvarında yapılan C-14 analizleri sonucunda MÖ 5000 tarihine ulaşılmıştır.[9] Araştırmacılar, yörede ihtiyaç duyulan bakır gereksiminin binlerce yıl boyunca bu maden ocağından karşılandığı ihtimali üzerinde durmaktadır.

Horoztepe'de bir mezarda bulunan bebek emziren bronz çıplak kadın heykeli

Eski Tunç Çağı

Günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmekte olan ve müzenin en değerli parçalarından biri olan"Bebeğini Emziren Ana" heykelciği[10] Erbaa ilçe merkezi sınırlarında bulunan Horoztepe Arkeolojik Sit Alanı'nda yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulunmuştur. Hatti Uygarlığı'na ait MÖ 2400-2200 yılına tarihlenen [11] ve bazı önemli buluntuları 1950'li yıllarda yurt dışına kaçırılan [12]Horoztepe'de diğer bazı önemli buluntulara şunlar örnek verilebilir:[13]

 • Boğa heykelciği
 • Tunç mızrak ucu
 • Sistrum
 • Hançer; kama ve sap delikli baltalar
 • Şerit biçimli kulplar
 • Geyik heykelciği
 • Emzikli çaydanlık, derin çanaklar, kulplu ve kulpsuz çanaklar
 • Ayna, güneş kursu, çalpara
 • Kirmen, kemer tokası;

Horoztepe'de bulunan eserler, yöre halkının Alacahöyük'te olduğu gibi sanat ve madencilik uğraşlarının önemli düzeye ulaştığını, dönem insanının madeni işleme bilgisinin yüksek olduğunu ve göstermektedir.[10]

Amasya/Türkiye'de Yeşilırmak'ın kenarında bulunan Strabon Heykeli.

Helenistik Dönem ve Roma Dönemi

Dünyanın ilk coğrafyacısı olarak bilinen[14] Amasyalı Strabon Roma Dönemi'ndeki adı Phanaroia olan Erbaa'nın coğrafyasını ve bitki örtüsünü şöyle tanımlamaktadır:[15]

"Sidene ve Themiskrya Pharnika'ya sınır oluşturur.Bu bölgelerin yukarısında Pontus'un en iyi bölümü olan Phanaroia uzanır çünkü; Phanaroia bölgesinde zeytin yetişir,kaliteli şarap elde edilir ve bazı başka faydalar sağlanır. Doğu tarafta bölge uzantısıyla paralel gidişatta Paryadres yer alır, batı tarafta ise Lithros ve Ophlimos uzanır. Phanaroia oldukça uzun ve geniş bir vadidir. Topraklarını Armenia'dan Lykos ile Amaseia civarının dar geçitlerini aşarak gelen İris sular; iki ırmak vadinin yaklaşık ortasında birleşir."

Strabon yukarıdaki ifadesinde de görüleceği üzere günümüz Erbaa topraklarını tüm Pontus'un en iyi bölümü olarak ifade etmiştir. "Armenia'dan Lykos" olarak belirttiği ırmak günümüzdeki Kelkit Çayı'nın o dönemki adıdır.[16] Yine Amaseia civarının dar geçitlerini aştığı belirtilen İris ise günümüzdeki Yeşilırmak'ın o dönemki adıdır.[17] Bahsedilen iki ırmağın birleştiği yer ise günümüzde Erbaa'ya bağlı ve ilçe merkezine 13 km. uzaklıktaki Kale köyüdür.[18] Bahsedilen Tozanlı ve Kelkit, Erbaa'da birleştikten sonra Yeşilırmak adı ile Çarşamba'da denize dökülür. Pontus kralı VI. Mithridates günümüzde "Boğazkesen" olarak bilinen bu birleşim noktasına Amasya'yı Niksar'a bağlamak için köprü yaptırmıştır ve bölgenein Phanaroia olan adını Opotorma olarak değiştirmiştir. Günümüzde tarihi köprünün ayakları sağlam biçimde durmaktadır.[18] 2012 yılında Kale köyünde defineciler yaptığı kaçak kazılar ile buldukları iki kaya mezarını tahrip etmiştir. Bu kaya mezarlarının VI. Mithridates'in kızının kayıp mezarı olabileceği belirtilmiştir.[19]

Erbaa'nın Hacıpazar köyünde 1983 yılında tesadüfen bulunan[20] Bizans Dönemi'ne ait eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde korunmaktadır.Gnaeus Pompeius Magnus Boğazkesen mevkiinin adını Magnapolis olarak değiştirmiş[21] ve hükûmet merkezini bir süre Bağpınar[18] köyüne taşımıştır. Günümüzde Erbaa'da Bizans dönemine ait kilise kalıntısı gibi eserler bulunmaktadır.[22]

Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Erbaa,İslamiyet ile Danişmentliler Beyliği'nin öncüsü Melik Ahmet Gazi tarafından 1077'de fethedilmesi ile tanışmıştır.[23] Bu fetih ile başlayan ve Osmanlı Devleti ile devam eden süreçte ise en önemli yapı bugün sağlam bir şekilde ayakta olan ve kullanılmaya devam eden Silahtar Ömer Paşa Camii'dir.[24]Akça beldesinde bulunan camii, 1082 yılında Selçuklular tarafından yaptırılmıştır ve incelemeler sırasında onarım gördüğüne dâir 18 Eylül 1862 tarihli bir kiremit parçası bulunmuştur.[25] Yine bu dönemde Yavuz Sultan Selim,Çaldıran Muharebesi'ne giderken Boğazkesen'de Helenistik Dönem'de yaptırılmış olan köprüden geçmiştir.[26] Ancak Boğazkesen üzerindeki köprü Helenistik Dönem'den sonra bu dönemde tâdilat geçirmiştir.[27]

Erbaa ilçe merkezinin yani o yıllardaki ismi ile Erek'in 1600'lü yıllarda çok küçük bir yerleşim yeri olduğu Evliya Çelebi'nin o tarihte yaptığı gezide bugün Erbaa'ya bağlı köy olan Koçak'a uğramış ve konaklamış olmasına rağmen Erbaa'ya uğramayıp Niksar'a geçmiş olmasından anlaşılmaktadır.[28] Son olarak Osmanlı Devleti'nin döneminden günümüze ulaşan bir diğer yapıya ise Ravakbaba Türbesi ve Ravakbaba Camii örnek verilebilir.[22] Erbaa 1872 yılında Amasya vilayetine tabii bir kaza olmuştur.[29] Erbaa'nın 1904'teki nüfusunun cinsiyete göre etnik ve dinsel dağılımı ise şu şekildedir.[30]

1904 Yılında Erbaa Kazası'ndaki Kadın-Erkek Nüfusunun Etnik ve Dinsel Dağılımı
Topluluk adı Kadın Erkek Toplam Yüzde
Müslüman 23.922 25.321 49.243 81,99
Rum Ortodoks 3.327 3.992 7.319 12,19
Ermeni Gregoryen 1.322 1.645 2.967 4,94
Protestan 178 189 367 0,61
Kipti 78 87 165 0,27
Toplam 28.827 31.234 60.061 100

Erbaa'nın taşınması ve yeniden kuruluşu

Erbaa,üst üste yaşadığı 1939 Erzincan Depremi, 1942 Niksar-Erbaa Depremi ve 1943 Erbaa Depremi'nden sonra neredeyse tamamen haritadan silinmiştir.[31] Bu afetler ve sonrasında yaşanan gelişmeler Erbaa'nın yerinin tamamen değiştirilmesine giden süreci ortaya çıkarmıştır.

1939 Erzincan Depremi

1939 Erzincan Depremi'nin ardından yapılan çalışmalar sonrası 4 Ocak 1940'ta belirlenen sonuçlarına göre [32] ilçe merkezi ve köylerde 2276 bina yıkılmıştır. 921 kişi ölmüş, 585 kişi yaralanmıştır. Bu büyük felaket sonrası Kızılay, Erbaa'ya 200 yataklı bir sahra hastanesi kurmak için hazırlıklar yapmıştır.[33] Bu felaket sonrası kurtarma ve yardım çalışmalarındaki üstün gayretlerinden ötürü 24 Nisan 1940'ta Erbaa'dan 52 mahkûm affa uğramıştır.[34] Depremden sonra yetim kalan çocuklardan 16 tanesi Malatya Çocuk Esirgeme Kurumu'na, 3 tanesi Adana Çocuk Esirgeme Kurumu'na, 17 tanesi ise Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilmiştir.[35]

1942 Erbaa-Niksar Depremi

20 Aralık 1942'de gerçekleşen ve depremin merkez üssünün yörenin kendisi olmasından ötürü Erbaa tarihinde yaşanmış en yıkıcı, en büyük depremdir. Bu deprem sonucunda Erbaa'da 2295 ev, 4 otel, 4 fırın, 127 dükkân, 8 kahvehane, 13 depo ve bir mezbahane ile Belediye Binası yıkılmıştır. Sadece bir hamam ile birkaç ahşap yapı ayakta kalabilmiştir. Toplam 534 kişi can vermiştir.[31]

1943 Erbaa Depremi

Toplam 12 kişinin can verdiği bu deprem üst üste yaşanan depremlerden en hafif olanıdır. Bu depremlerin ardından zorunlu olarak Erbaa'nın zemini ile ilgili devlet eliyle ilgili çalışmaların başladığı sürece girilmiştir.

Erbaa'nın Taşınması

Üst üste üç büyük felaket yaşayan yörede, gelen heyetler tarafından jeolojik ve tektonik araştırmalar yapılmış ve şehir merkezinin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tam üstüne yapıldığı rapor edilmiş ve yerinin değiştirilmesi önerilmiştir.[36] Bu rapor üzerine Bakanlar Kurulu toplanmış ve aldığı karar ile Erbaa'nın eski yerinin güneyinde ve İmbat Deresi'nin batısında "Ardıçlık" mevkiine taşınması hükme bağlanmıştır. Bu karar üzerine 15 Nisan 1944 tarihinde Hükûmet Konağı'nın törenle temelinin atılmasıyla Erbaa şehir merkezi yeni yerinde Alman bir şehir planlamacısının çizimleriyle düzenli bir yerleşimle yeniden kurulmaya başlamıştır.[37] Bu nedenle günümüz Erbaa şehir merkezinde "tarihi eser" olarak nitelenebilecek bir yapı bulunmayıp en eski bina 1944 yapımıdır.

Coğrafya

Coğrafi konumu

Erbaa, İç Anadolu Bölgesi'nin, Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Kuzeyden Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu ilinin Akkuş ilçesi, batıdan Amasya'nın Taşova ilçesi, doğudan Tokat'ın Niksar ilçesi, güneyden Tokat merkez ve güneybatıdan Turhal ilçesi ile çevrilidir.[38]

Coğrafi şekilleri

Rakımı ortalama 245 metre olan Erbaa, Tokat'ın en düşük rakım değerlerine sahip topraklarıdır.Bu rakım değerinin 32 km uzunluğa ve 10 km genişliğe sahip Erbaa Ovası ile birleşimi sonucu ise bugün Erbaa toprakları ziraate son derece uygundur. İlçe toprakları, kısmen Tozanlı çayı olmak üzere özellikle Kelkit Irmağı boyundaki bir ova ile bunu çevreleyen dağlık yerleri içine alan 1111 kilometrekarelik yüzölçüme sahiptir.Erbaa’nın kuzey kısmında yer alan Karınca dağı ile Güneyindeki Sakarat ile Boğatlı dağları aynı zamanda içerisinde oluşmuş, bu dağlar Kuzey Anadolu dağ silsilesi içerisinde bulunmaktadır. Bu dağlar ortalama yükseltileri olan 1000–1250 m ile Karadeniz Bölgesi ortalamasına göre gayet düşüktür ve denizellik etkisine imkân verir.

İklimi

Erbaa’nın mikroklima iklimi özelliği ile Erbaa’da narenciye hariç her türlü sebze ve meyvenin yetişmesi, organik tarım ve seracılık alanındaki gelişmeler ve Erbaa Üzüm Yaprağı'nın bir marka haline gelmesi ilçeyi Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin sebze ve meyve ihtiyacının karşıladığı önemli merkezlerden biri haline getirmiştir.[39]

Erbaa'da mevsimler tam hükmünü icra edemeden birinden diğerine geçmektedir. Bu durum bölgenin iklim tipinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Erbaa'da kara iklimi ile ılıman deniz iklimi arasında kalanlar geçit iklimi hüküm sürmektedir. Ayrıca bölgede bozulmuş Akdeniz iklimi ceyeran etmektedir. Çünkü, burada kuzey Anadolu'nun da silsilesi etkisini kaybettiğinden ve Yeşilırmak havasının batısında rutubetli rüzgarlara maruz kaldığından ılıman bir iklimin hükümküm sürdüğü görülmektedir. Bu nedenle kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Erbaa'da en uzun ve kararlı mevsim sonbahardır. Sonbahar ılık ve devamlı, kış kısa ve genelde ılımandır. Yazın en sıcak aylar temmuz- ağustostur. Bu aylarda sıcaklık ortalama 36-39 derecedir.[40]

Kışın en soğuk aylar ocak ve şubattır. Ortalama sıcaklık 3-5 dereceye kadar düşmektedir. En fazla yağış mayıs ayında olup yıllık ortalama 580 mm, en az yağış ağustos ayında olup 8.03 mm olarak tespit edilmiştir. Ortalama nispi nem %59 olup en yüksek değerler %66'ya kadar çıkmaktadır. İlçenin iklimi son yıllarda çevrede yapılan barajların etkisiyle ılımanlaşmıştır.

Erbaa ile Gökalan arasındaki alanda çekilmiş bir fotoğraf. Yeşilırmak'ın bir kolu ve tarım alanlarının bir kısmı görülmektedir.

Bitki örtüsü

Erbaa'nın zengin bir bitki örtüsü vardır. Narenciye harici tüm ürünler yetiştirilebilmektedir. Genellikle bölgeye hakim olan bitki türü orman formasyonlarıdır. İlçenin kuzey kısmında orman örtüsü 300 m'den başlar ve ilk sıralamalarda bir takım makilik ortamlarda yabani zeytin ağaçları, dişbudak ve kestane ağaçlarına rastlanır. Arazi yükseldikçe kızıl çam, meşe, gürgen, kayın gibi türler görülür.[41] İklim tipi olarak bir geçiş yeri teşkil ettiğinden birçok türden bitki ve meyvenin yetişmesine imkân tanır. Bunlardan bazıları;

 • A ) Tarım yapılan bitkiler

Tütün, buğday, arpa, çavdar, yulaf, ayçiçeği, nohut, fiğ, mercimek, bakla, fasulye, bezelye, burçak, soğan, pırasa, sarımsak, ıspanak, lahana, turp, patates, domates, biber, salatalık, nane, dereotu, maydanoz, bamya, marul, çay ve şeker pancarıdır.

 • B ) Yetişen meyveler

Çilek, ceviz, erik, fındık, vişne, kiraz, kayısı, nar, üzüm, ayva, elma, armut, incir, kavun, karpuz, ivaz, ıhlamur, kızılcık, mahlep, muşmula ve dut, yenidünya, kivi, pepinodur.[40]

Nüfus

Yıl Toplam Şehir Kır
1965[42]68.81613.16855.648
1970[43]74.69215.60659.086
1975[44]83.85420.31563.539
1980[45]91.26325.24366.020
1985[46]96.25328.84067.413
1990[47]99.59633.55466.042
2000[48]100.58645.59554.991
2007[49]95.65856.81038.848
2008[50]96.05957.21038.849
2009[51]97.56158.84538.716
2010[52]95.81559.90135.914
2011[53]97.36560.54636.819
2012[54]95.58260.20135.381
2013[55]93.83460.74233.092
2015[56]92.65465.02727.627
2016[57]92.90664.94127.965

Eğitim

Yükseköğretim

İlçede Bakanlar Kurulu kararıyla Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne bağlı 4 yıllık lisans seviyesinde eğitim veren Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur ve yeni bölümler açma çalışmaları devam etmektedir.[58] Barınma konusunda ise KYK ve tarafından ilçede var olan yurda ek olarak yaptırılan 300 kişi kapasiteli yeni ve modern yurt tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.[59] Yine bu üniversiteye bağlı diğer yükseköğretim kurumları ve mevcut bölümler 2016 yılı itibarıyla şu şekildedir:

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

 • Sağlık Yönetimi Bölümü[60]
 • Sosyal Hizmetler Bölümü (Henüz öğrenci alınmamıştır.)
 • Hemşirelik Bölümü (Henüz öğrenci alınmamıştır)[61].

Erbaa Meslek Yüksekokulu

 • Bankacılık ve Sigortacılık[62]
 • Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö)
 • Basım ve Yayın Teknolojileri
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Bilgisayar Programcılığı(İ.Ö)
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • Grafik Tasarımı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme Yönetimi (İ.Ö)
 • Moda Tasarımı
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Tekstil Teknolojisi

Erbaa Sağlık Hizmetleri M.Y.O

 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö)
 • Yaşlı Bakımı
 • İlk ve Acil Yardım
 • Çocuk Gelişimi[63]

İlk ve ortaöğretim

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla ilçe genelinde 115 kurum, 922 derslik, 20.195 öğrenci ve 1.204 öğretmen vardır.[64]

İlçe merkezinde ise 1 Fen Lisesi,3 Anadolu Lisesi, 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 İmam-Hatip Lisesi ve ilköğretim seviyesinde eğitim veren 20'nin üzerinde okul bulunmaktadır.[65]

Sanayi

İlçe genelinde toplam fabrika sayısı 67’dır.Tekstil ve diğer iş kollarındaki yatırımların günümüzde de devam etmesiyle birlikte bugün ilçe genelinde toplam 67 adet fabrikada yaklaşık 7 bin 500 kişi çalışmaktadır.İlçemizde ana sanayi kolu toprak ve tekstildir. Tuğla ve kiremit fabrikaları halihazırda kapasitelerinin % 30 - % 40'ı civarında üretim yapmaktadırlar.Son yıllarda istihdam alanı olarak 1997 yılında kurulan Erbaa Organize Sanayi Bölgesi önem kazanmakta olup OSB’de 10 adet tekstil fabrikası, 1 adet ambalaj fabrikası, 1 adet çelik eşya fabrikası, 1 adet salamuralık yaprak paketleme fabrikası, 1 adet küvet ve duşakabin fabrikası, 1 adet ekmek fabrikası, 1 adet poşet fabrikası[66] olmak üzere tahsis edilenler dahil 25 tesis vardır.

Şehrin muhtelif yerlerinde bu tekstil fabrikalarına hizmet veren 20 adet tekstil atölyesi bölgede hareketlenen yatırımların en temel göstergeleri olmuştur. Erbaa Meslek Yüksekokulu da Tekstil Teknolojisi bölümünü açarak[67] bu yatırımlara insan kaynağı, aktif işgücü ve kalifiye elaman bakımından katkı sağlamıştır. Bunların yanında ilçemizde orman ürünlerine dayalı parke fabrikaları, kireç sanayi fabrikaları ve un fabrikaları mevcuttur.

İlçede ayrıca 1976 yılında kurulan ve 416 işyeri, 1 adet Kooperatif idare binası ve 1 adet Çıraklık Eğitim Okulu bulunan bir Küçük Sanayi Sitesi de bulunmaktadır.[68]

Spor

Futbol

İlçenin Erbaaspor[69] ve Erbaa Güreş İhtisasspor[70] olmak üzere iki tane futbol kulübü vardır.

2016-2017 sezonu itibarıyla Erbaaspor, 1995-1996 sezonunun sonunda küme düştüğü 3. Lig'e 20 yıl aradan sonra tekrar dönüş yapmıştır ve ilk sezonunda büyük bir başarı göstererek ligin 32. haftasında 2. Lig'e yükselmek için play-off maçlarına katılmayı garantilemiştir.[71] 2016-2017 sezonu itibarıyla Tokat'ın tek temsilcisi olarak 3. Lig 2.Grup'ta mücadele etmektedir.[72] Erbaa Güreş İhtisasspor ise Tokat 1.Amatör Küme'de [73] mücadele etmektedir.

Futbolda bir diğer önemli oluşum ise 2011 yılında kurulmuş olan[74] ve bölgenin tek kadın futbol takımı olma özelliğini gösteren Erbaa Güreş İhtisasspor Bayan Futbol Takımı'dır. TFF Kadın Ligleri 2. Lig 5. grupta[75] mücadele etmektedir. Kulüpler maçlarını 1984 yılında hizmete açılan Erbaa İlçe Stadyumu'nda yapmaktadır.[76]

Güreş

İlçede ata sporuna ilgi kuvvetlidir.Kırkpınar'ın rövanşı[77] olarak gösterilen ve 1995-1998 arası 4 sene Kırkpınar ağalığı yapan Erbaalı Hüseyin Şahin[78] adına düzenlenen son olarak 23.sü yapılan Geleneksel Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri bu durumu açıklamaktadır. Yine 2011 yılında faaliyete geçen Erbaa Yağlı Güreş Alanı[79] 20.000 seyirci kapasitesine ulaşılabilirliği ile[80] ilçe halkının güreşe olan ilgisini açıklamaktadır. İlçede il merkezi ve diğer ilçelerden gelen katılımcıların yer aldığı minikler güreş turnuvaları da düzenlenmektedir.[81][82] Erbaa Güreş İhtisasspor futbol kulübü de adından anlaşılacağı üzere güreş branşı kökenlidir.

Bilardo

3 Bant Türkiye Şampiyonası Tokat İl Birinciliği Müsabakaları Erbaa'da gerçekleştirilmiştir.[83] Böylelikle bilardo il seçmeleri Türkiye'de ilk defa bir ilçede gerçekleştirilmiştir ve organizasyon sonucunda Tokat'ın Türkiye Şampiyonası'nda temsil hakkı 4'ten 12'ye çıkarılmıştır.[84]

Tekvando

İlçede 2012 yılında Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Yozgat,Ordu,İzmir gibi ülkenin değişik bölgelerinden 200'ü aşkın sporcunun katıldığı İllerarası Tekvando Turnuvası düzenlenmiştir.[85]

Öteki branşlar

İlçede diğer branşlarla ilgili profesyonel bazda bir kulüp yahut oluşum bulunmamaktadır. Diğer branşlarla ilgili çalışmalar daha çok okullararası ilçe,il ve Türkiye turnuvalarına katılım şeklinde yürütülmektedir.

Yerel medya/basın

Yerel televizyonlar

İlçede kurulan ve 1994 yılından beri karasal yayında hizmet veren Erbaa Radyo Televizyonu (ERT) kanalı bulunmaktadır. Kanal günümüzde yalnızca radyo yayınlarına devam etmektedir.[86]

Yerel gazeteler

2016 yılı itibarıyla ilçede 2 adet yerel gazete bulunmaktadır.[87] Bunlar:

 • Yeni Erbaa Gazetesi
 • Kelkit Gazetesi

Yerel radyolar

2016 yılı itibarıyla Erbaa merkezli yayın yapan radyo kanalları ve frekansları şu şekildedir:[88]

 • Özlem FM (101.0)
 • Yöre FM (102.5)[89]
 • ERT FM (90.0)

Yerel yönetim

Belediye başkanları

Erbaa Belediye Başkanlığı binasının girişinden bir görünüm.

1994 Türkiye yerel seçimleri'nde kazanmış olduğu belediye başkanlığını 4 dönemdir üst üste Milliyetçi Hareket Partisi'nden yürüterek Türkiye'nin yerel yönetim tarihinde önemli bir başarıya imza atan Ahmet Yenihan,2014 Türkiye yerel seçimleri'nde seçimi kaybederek koltuğunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Hüseyin Yıldırım'a devretmiştir.[90]2019 yerel seçimleri'nde Belediye 1 dönem aranın ardından tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Ertuğrul Karagöl yönetimine geçmiştir.

1872 yılında ilçe olan Erbaa'nın kayıtlarda yer alan bugüne kadar görev yapmış diğer belediye başkanlarının kronolojik sıralaması ise şu şekildedir:[91]

 • Mustafa Tanoba (1915-1916)
 • Hacı Fethullah Efendi (1916-1920)
 • Ali İçellioğlu (1922-1923)
 • Salih Kadızâde (1923-1926)
 • Ziya Gegin (1926-1930)
 • Şevki Taşova (1930-1934)
 • Behçet Üstün (1936-1938)
 • Bedrettin Üstün (1939-1940)
 • Sami Erk (1940-1941)
 • Halis Hakimoğlu (1941-1942)
 • Enver Saatçıgil (1947-1948)
 • Adnan Çoruh (1950-1952)
 • Alişan Diktaş (1952-1954)
 • Sururi Aytaç (1954-1955)
 • Sermet Durmuşoğlu (1955-1958)
 • Ali Önder (1959-1960)
 • Alişan Diktaş (1968-1973)
 • İhsan Kocaoğlu (1973-1980)
 • Hikmet Tan (1980-1980)
 • Akif İkiz (1980-1980)
 • Niyazi Kırımca (1984-1994)
 • Ahmet Yenihan (1994-2014)
 • Hüseyin Yıldırım (2014-2019)
 • Ertuğrul Karagöl (2019-....)

Kaymakamlar

İçişleri Bakanlığının 1 Aralık 2016 Tarihli ve 29905 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2016/891 sayılı Atama Kararı ile Tokat Vali Yardımcısı iken Erbaa Kaymakamı olarak atanan Bülent Karacan, Aralık 2016 itibarıyla kaymakamlık görevine devam etmektedir.[92] Daha önce görev yapmış kaymakamların kronolojik sıralaması ise şu şekildedir:[93]

Mahalleler

Erbaa Belediyesi kayıtlarına göre 2013 yılı itibarıyla mahalleler şu şekildedir.[94]

 • 1-Ahmet Yesevi Mahallesi
 • 2-Akkoç Mahallesi
 • 3-Alacabal Mahallesi
 • 4-Alparslan Mahallesi
 • 5-Bahçelievler Mahallesi
 • 6-Bahçelievler Mahallesi
 • 7-Cumhuriyet Mahallesi
 • 8-Çankaya Mahallesi
 • 9-Çermik Kaplıca Mahallesi
 • 10-Erek Mahallesi
 • 11-Ertuğrul Gazi Mahallesi
 • 12-Evyaba Mahallesi
 • 13-Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
 • 14-Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
 • 15-Fevzi Paşa Mahallesi
 • 16-Fevzi Paşa Mahallesi
 • 17-Gaziosman Paşa Mahallesi
 • 18-Gaziosman Paşa Mahallesi
 • 19-Gazi Paşa Mahallesi
 • 20-Güldere Mahallesi
 • 21-Gündoğdu Mahallesi
 • 22-Gürpınar Mahallesi
 • 23-Hürmüzlü Mahallesi
 • 24-İsmet Paşa Mahallesi
 • 25-Karşıyaka Mahallesi
 • 26-Karşıyaka Mahallesi
 • 27-Kelkit Mahallesi
 • 28-Kuruçay Mahallesi
 • 29-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
 • 30-Mevlana Mahallesi
 • 31-Mimar Sinan Mahallesi
 • 32-Orta Mahallesi
 • 33-Osman Gazi Mahallesi
 • 34-Sütlüce Mahallesi
 • 35-Tepe Mahallesi
 • 36-Yavuz Sultan Selim Mahallesi
 • 37-Yavuz Sultan Selim Mahallesi
 • 38-Yeni Mahallesi
 • 39-Yeşilyurt Mahallesi
 • 40-Yeşilyurt Mahallesi
 • 41-Yıldırım Beyazıt Mahallesi
 • 42-Yukarı Mahallesi
 • 43-Yunus Emre Mahallesi
 • 44-Ziya Gökalp Mahallesi

Popüler Kültürde Erbaa

 • 18 Aralık 2009'da vizyona giren ve birçok ödül alan Vavien filminin çekimleri Taylan Biraderler yönetmenliğinde Erbaa'da yapılmıştır. Filmin başrolünde Erbaalı Engin Günaydın oynamıştır.[95][96]
 • Turgay Başyayla tarafından sunulan ve Show TV'de yayınlanan Lezzet Yolculuğu isimli programın Mart 2016'da yayınlanan bölümlerinden birisinin çekimleri Erbaa'da yapılmıştır.[97]
 • Şoray Uzun Yolda isimli televizyonun programının bir bölümü Erbaa'da çekilmiştir.[98]
 • Kanal 7 için hazırlanan Turnalar isimli televizyon yapımının çekimleri Erbaa'da yapılmıştır.

Kaynakça

 1. "Arşivlenmiş kopya". 29 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2020.
 2. "Arşivlenmiş kopya". 6 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
 3. "Arşivlenmiş kopya". 18 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2019.
 4. http://tokathaber60.com/haber_detay.asp?haberID=6034&HaberBaslik=iste-tokat-belediye-ve-koylerinin-nufuslari
 5. "Arşivlenmiş kopya". 26 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2013.
 6. "Arşivlenmiş kopya". 3 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2013.
 7. "Arşivlenmiş kopya". 24 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 8. "Arşivlenmiş kopya". 11 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 9. http://www.mta.gov.tr/v2.0/daire-baskanliklari/bdt/kutuphane/mtadergi/111_14.pdf
 10. "Arşivlenmiş kopya". 25 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ocak 2013.
 11. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/272135/Horoztepe
 12. "Arşivlenmiş kopya". 8 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ocak 2013.
 13. http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=806&html=ages_detail_t.html&layout=web
 14. "Arşivlenmiş kopya". 7 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 15. http://books.google.com.tr/books?id=VAjvG1BBgEoC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=erbaa+strabon&source=bl&ots=hfuniXCIVQ&sig=wOc9_s5ADT1kFModiWnXAaEKLxw&hl=tr&sa=X&ei=Dmv-UJiICYiwhAfhiIHwDw&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=erbaa&f=false
 16. "Arşivlenmiş kopya". 6 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 17. "Arşivlenmiş kopya". 11 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 18. "Arşivlenmiş kopya". 9 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 19. "Arşivlenmiş kopya". 25 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 20. "Arşivlenmiş kopya". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 21. "Arşivlenmiş kopya". 30 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 22. "Arşivlenmiş kopya". 29 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 23. http://www.belgeler.com/blg/1a8o/19-yzyilda-erbaa-kazasi-nin-sosyo-ekonomik-yapisi
 24. "Arşivlenmiş kopya". 18 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2013.
 25. http://akcadernek.com/haberdetay.asp?ID=36
 26. http://www.karadenizturk.com/Galeri/Tokat_Erbaa/S=16
 27. http://www.liderler.net/haberler/5581/erbaa_bogazkesen_koprusu.html
 28. Tokat 1973 İl Yıllığı, Doğuş Matbaacılık ve Tic.Ltd.Şti. Matbaası Ofset Tesisleri,Ankara,1973
 29. "Erbaa Amasya Vilâyeti". 28 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2014.
 30. 1325 Tarihli Sivas Vilayeti Salnamesi,s. 354-355
 31. http://www.sehitnuriozturk.k12.tr/sayfalar.php?git=62&d=2
 32. "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 26 Mart 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ocak 2013.
 33. Ulus, 4.1.1940.
 34. TBMM Kavanin Mecmuası, Devre: 6, İçtima: 1, Cilt:21, TBMM Matbaası, Ankara 1940, s.238.
 35. Ulus, 29.2.1940
 36. http://www.eykal.k12.tr/sayfalar.php?git=62&d=2
 37. http://www.erbaa.gov.tr/ortak_icerik/erbaa/ERBAA.pdf
 38. "Arşivlenmiş kopya". 4 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2013.
 39. http://tokathaber.com.tr/haberdetay.asp?ID=12228
 40. "Arşivlenmiş kopya". 4 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2013.
 41. "Arşivlenmiş kopya". 7 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 42. "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 43. "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 44. "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 45. "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 46. "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 47. "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 48. "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 49. "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 50. "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 51. "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 52. "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 53. "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 54. "2012 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
 55. "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
 56. "2015 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
 57. "2016 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 7 Mart 2017.
 58. "Arşivlenmiş kopya". 14 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 59. "Arşivlenmiş kopya". 1 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2016.
 60. http://esyo.gop.edu.tr/birimDuyurularDetay.aspx?dilId=1&birimlerId=16&duyuruId=3935%5Bölü/kırık+bağlantı%5D
 61. "Arşivlenmiş kopya". 18 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2013.
 62. "Arşivlenmiş kopya". 18 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2013.
 63. "Arşivlenmiş kopya". 18 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2013.
 64. erbaa.meb.gov.tr
 65. "Arşivlenmiş kopya". 9 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2016.
 66. "Arşivlenmiş kopya". 14 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mart 2012.
 67. http://emyo.gop.edu.tr/bolumDefault.aspx?dilId=1&birimlerId=24&bolumlerId=160&menuKod=unitetanitimi
 68. "Arşivlenmiş kopya". 7 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2013.
 69. "Arşivlenmiş kopya". 23 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 70. "Arşivlenmiş kopya". 8 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 71. "Arşivlenmiş kopya". 21 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2017.
 72. "Arşivlenmiş kopya". 26 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2016.
 73. "Arşivlenmiş kopya". 30 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2016.
 74. "Arşivlenmiş kopya". 28 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 75. "Arşivlenmiş kopya". 6 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 76. "Arşivlenmiş kopya". 30 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 77. "Arşivlenmiş kopya". 26 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 78. http://www.tgf.gov.tr/arsiv/article.php?category_id=196&article_id=5015
 79. "Arşivlenmiş kopya". 30 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 80. "Arşivlenmiş kopya". 28 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 81. http://www.erbaa-gsim.gov.tr/haberler/81/11-13-yas-minikler-serbest-gures-turnuvasi.html
 82. http://www.erbaa-gsim.gov.tr/haberler/45/minderin-aslanlari-erbaada-bulustu.html
 83. http://tokat.gsb.gov.tr/Sayfalar/HaberDetaylari.aspx?HaberID=135
 84. "Arşivlenmiş kopya". 15 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 85. "Arşivlenmiş kopya". 26 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2013.
 86. "Arşivlenmiş kopya". 4 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2013.
 87. "Arşivlenmiş kopya". 4 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2013.
 88. "Arşivlenmiş kopya". 15 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2013.
 89. "Arşivlenmiş kopya". 17 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2016.
 90. "Arşivlenmiş kopya". 9 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2014.
 91. "Arşivlenmiş kopya". 28 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Haziran 2019.
 92. "Arşivlenmiş kopya". 21 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2017.
 93. "Arşivlenmiş kopya". 4 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2013.
 94. "Arşivlenmiş kopya". 23 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2013.
 95. "Arşivlenmiş kopya". 18 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2016.
 96. "Arşivlenmiş kopya". 17 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2016.
 97. "Arşivlenmiş kopya". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2016.
 98. "Arşivlenmiş kopya". 7 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2016.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.