Epson

Epson (Electronic Printer SON) Seiko tarafından yazıcı, tarayıcı, pos makinaları ve projeksiyon makinaları üretmek amacıyla kurulmuş çokuluslu bir firmadır. İlk yazıcıyı SEIKO adı altında olimpiyatlar için üretmiş ve çok tutmuştur. Daha sonra Seiko yoluna sadece SEIKO olarak devam etmek isteyip EPSON adında firma kurmuştur.

Yazıcılarının büyük bölümü Endonezya'da patentli olarak üretilmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.