Epitet

Epitet, canlıların Latince ikili adlandırma sisteminde kullanılan ikinci kelime.[1][2] Epitetler çoğunlukla türün bir özelliğinin belirten sıfatlardır ancak kendi başına bir türü nitelendirmek için yeterli değildir, zira birden fazla türde epitet aynı olabilir:

  • Bufo viridis (gece kurbağası)
  • Lacerta viridis (yeşil kertenkele)
  • Euglena viridis (tek kamçılı öğlena)
  • Pinus nigra (karaçam)
  • Juglans nigra (kara ceviz)
  • Fraxinus nigra (kara dış budak)

Yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere epitetleri aynı olan farklı türler mevcuttur. Alt türlerin olduğu durumlarda ise üçlü adlandırma (trinominal nomenclature) kullanılır:

  • Talpa levantis transcaucasia (köstebek)
  • Talpa levantis levantis (Akdeniz Köstebeği)

Kaynakça

  1. Biyolojik sınıflandırma ve isimlendirme İstanbul Üniversitesi.
  2. "epitet." Biyoloji Terimleri Sözlüğü. 1998. Türk Dil Kurumu. Erişim: 7 Ocak 2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.