Epimetheus

Epimetheus, Yunan mitolojisinde Titanlar soyundan gelen bir tanrıdır.

Epimetheus, Zeus'tan ateşi çalıp insanlara veren Prometheus'un kardeşidir. Hesiodos'a göre, İapetos'la ve Klymene'nin oğlu ve Atlas, Menoitios ve Prometheus'un kardeşidir.[1] Günümüzde ise Satürn'ün 119 km çapında doğal bir uydusuna verilen addır.[2]

Etimoloji

Epimetheus, Hint-Avrupa dil ailesindeki "sonra" öneki olan "epi" ve "metheus" olarak ayrılır. Metheus sözcüğünün yakın kökeni, “matematik” sözcüğünün de dayanağı olan, Yunanca “öğrenmek”, “düşünmek” anlamındaki “math-”tır (μάθ).[3]

Grekler, mitolojideki Epimetheus'a “yaptığını düşünen” anlamını yükleyerek onu bir düşün tanrısı olarak nitelendirmişlerdir. Bu bağlamda, Epimetheus bir işi yaptıktan sonra "ben ne yaptım" diye düşünen kişi anlamına gelir.

Kaynakça

  1. Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi (1855), Thomas Bulfinch
  2. TUBITAK - Yeni ufuklara Titan'a ziyaret
  3. Metheus Sözlük
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.