Envanter

Envanter, belirli bir tarihe ilişkin borç, alacak ve varlıkların miktarlarının ve değerlerinin, sayım, kontrol ve düzeltme yaparak saptanmasıdır.

Psikolojide kullanılan envanter ise (envanter tipi test), sadece evet ve hayır ile cevaplanacak soruları içerir.

Ticari envanter

Her ülkenin kendine ait muhasebe ve envanter sistemi vardır; bu yazı ekonomi teorisi, Birleşik Devletler finansal muhasebe kuralları, ve Eliyahu M. Goldratt'ın throughput accounting indendir. Ulusal sınırlar ekonomiyi sınırlamaz, ve throughput accounting fonksiyonları ulusal düzenlemelerden bağımsızdır çünkü kamusal finans raporlarını sadece dolaylı olarak etkiler.

ABD deki kuruluşlar envanter lerini kullandıkları Generally Accepted Accounting Practices (GAAP) uygun olarak kullanırlar, ki bu kurallar Financial Accounting Standards Board (FASB) (ve diğerleri) tarafından konmuştur ve uygulanması ABD menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ve diğer federal ve yerel yönetimler tarafından zorunlu tutulmuştur. Envanter yönetimi işletmelerin iç işlerini maliyet muhasebesi metotlarından dolayı etkiler.


Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.