Enkapower Adapazarı-Gebze Kombine Çevrim Santralleri

Enkapower Adapazarı-Gebze Kombine Çevrim Santralleri, Sakarya Taşkısığı Gölü kenarında, 2310 MW kurulu güce sahip elektrik santrali. Türkiye'nin en büyük doğal gaz santralidir. 1997 yılında Türkiye elektrik üretim iletim A.Ş'nin 1997 yılında açtığı yap-işlet ihalesini İnterGen-Enka ortaklığı kazanmıştır. 2000 Martında başlanan inşaat sonucunda 2002 Ekiminde üretime başlanmıştır. Enka ortağının hisselerini alarak %100 santralin sahibi olmuştur.

Enkapower Adapazarı-Gebze Kombine Çevrim Santralleri
Soğutma kuleleri

Üretilen elektriğin 16 yıl süresince satın alınması devlet tarafından garanti edilmiştir. Santral inşaatı 2 milyar $ tutmuştur. Adapazarı ve Gebze santralleri bir arada Taşkısığı gölü kenarında Sakarya'da bulunur. 2 blok Gebze santraline (1540 MW) 1 blok Adapazarı santraline (770 MW) aittir.

Kombine Çevrim santrallerinde elektrik üretimi iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada, doğal gazın yanmasıyla bir türbin çevrilerek elektrik üretilir. Ortaya çıkan ısı buhar kazanına gönderilir, oluşan buhar da, buhar türbinini çevirerek ikinci aşamada elektrik üretir. Kombine çevrim santrallerinde verimlilik %60 dolayındadır. %40 verimle çalışan kömür santrallerine oranla, verimlilik ve çevre açısından daha ileri bir teknolojidir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.