Emesa Kraliyet Ailesi

Emesa Kraliyet Ailesi ya da Emesani Hanedanı (Arapça: آل شميس غرام)(bazen Sampsiceramidler olarak da geçer). Roma İmparatorluğu'na bağlı, papaz ve krallardan oluşan yönetici bir aile.

Roma İmparatorluğunun Suriye Eyaleti'nde Emesa'nın (günümüzde Humus, Suriye) yöneticiliğini yapmış ve uzun bir süre otonom haklara sahip olup Emesa Krallığı adıyla hüküm sürmüşlerdir.[1] Suriye-Roman güneş tanrısı El-Gebal'e tapmaları önemli bir özellikleridir. Irk olarak, hem Arami, hem de Arap şeklinde görünmüşlerdir.[1]

Güneşin Tapınağı Emesa (Humus) ve tapınağın içerisinde, El-Gebal'e ibadet edilen kutsal taşın basıldığı Roma parası. Öbür yüzde ise tahta hileyle geçen Uranius Antoninus yer almaktadır.

El-Gebal'a İbadet

Emesa Hanedanı, Suriye-Roman güneş tanrısı, pagan kült olan El-Gebal 'e, (diğer adlarıyla Elagabal, Elagabalus'a) ibadet etmeleriyle ünlü olmuşlardır.[2] Bu yönleri başta olmak üzere, Humus tarihinde önemli rol oynamışlardır. Humus şehri ve çevresi El-Gebal'e ana ibadet yeri olarak ünlenmiş ve bölge Güneşin Tapınağı olarak da tanınmıştır. El-Gebal'a siyah, uzun, konik bir taş şeklinde tapınılmıştır. Bu açıdan, tapınma yolu Hacerü'l-Esved'e de benzetilmiştir.[2]

El-Gebal kelimesi, Aramice kökenli olup, Dağ ve Güneş Tanrısı anlamına gelmektedir.[3]

Ayrıca bakınız

Kaynakça ve referanslar

  1. Shahid, Irfan (1984). Rome and The Arabs: A Prolegomenon to the Study of Byzantium and the Arabs.
  2. Birley, Septimius Severus: the African emperor, syf.71
  3. Birley, Septimius Severus: the African emperor, syf.71-72
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.