Emekli Sandığı

Emekli Sandığı Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak, Türkiye'de emekli olan memurların sosyal güvencesini sağlamakla yükümlü kurum iken, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna devir olmuştur. Bu tarihten itibaren Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı tek çatı altında toplanmıştır.

Emekli Sandığı
Ardıl Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu
Kuruluş 1954
Kapanış 16 Mayıs 2006
Tür Sosyal sigorta kurumu
Merkez Kızılay, Ankara, Türkiye

Ayrıca bakınız

  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • Türkiye'de sosyal güvence sistemi

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.