Elias John Gibb

Elias John Wilkinson Gibb (3 Haziran 1857 - 5 Aralık 1901), İskoçyalı bir oryantalist. Gibb varlıklı bir Protestan ailesinin tek çocuğu olarak doğdu. Şark'a olan ilgisi küçük yaşlarda başladı ve kendi kendine Osmanlıca öğrendi. 1877 sonrasında Osmanlı edebiyatında şiir üzerine çalışmaya başladı. Ebuziya Tevfik ve Abdülhak Hamit gibi isimlerle mektuplaştı. Feylesof Rıza, Ahmed Midhat, Mehmet Emin Yurdakul'la da yakın ilişkiler kurma çabasında oldu. Kısa bir aralık Cambridge Üniversitesi'nde Türk edebiyatı profesörü olarak çalıştı. Gibb'in en bilinen çalışması Türkiye'de Tarih-i Eş'ar-ı Osmaniyye olarak bilinen 6 ciltlik A history of Ottoman poetry'dir. 6 ciltlik eserin sadece 2 cildini hayattayken yayımlayabildi. Ölümü sonrasında ailesi Gibb Vakfı'nı kurdu.[1]

Elias John Wilkinson Gibb

Kaynakça

  1. Taha, Toros (1984). "Cambridge Üniversitesi'nde Bir Türk Profesör". Tarih ve Toplum. 2 (11). s. 308.
Ek okumalar

Christopher Ferrard, Gibb, Elias John Wilkinson, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 14.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.