Elamlılar

İran tarihi
Elam İmparatorluğu'nu (kırmızı) ve komşu bölgeleri gösteren bir harita.

Elamlar ya da Elamlılar (M.Ö. 3000 - M.Ö. 640) Güneydoğu Mezopotamya ve Güneybatı İran'da varlık göstermişlerdir.

Sümerler ve Akadlar ile birçok savaş yapmışlar ve zaman zaman bu devletlerin boyunduruğunu kabul etmişlerdir. Başkenti Sus şehri olan Elamlar, bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen güzel sanatlar, süsleme ve madencilik alanında büyük gelişme göstermişlerdir. Çömlek ve seramik sanatında ileriydiler. Tarımla ilgilenen Elamlılar, çok tanrılı dinlere inanmışlardır. Elamlar, Sümerlerin doğusunda yaşamışlar ve bölgede çok fazla kalıcı bir eser bırakmamışlardır. M.Ö. 3000'den M.Ö. 640'a kadar varlıklarını korumuşlardır.

Elam ülkesi site şehir devletleri şeklindeydi. Başkentleri Susa olan ve kendilerine özgü bir dil, yazı ve kültüre sahip bulunan Elamlıların kökeni tam olarak bilinmemekle beraber Sami kökenli oldukları ihtimali kuvvetlidir. Elamca, izole bir dildir. Sümer ülkesinin doğusunda Kerha ve Karun Irmakları'nın geçtiği bölgededir. Sümer egemenliğine son vermişlerdir. Asurlular tarafından ortadan kaldırıldılar.

Kaynaklar

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.