Ekonomik coğrafya

Ekonomik coğrafya (İktisadî coğrafya), ekonomi ve ticaret (üretim ve pazarlama) konularını inceleyen Beşeri coğrafya dalıdır. Ekonomik etkinliklerin mekan olarak neden belli alanlarda gerçekleştiği, toplandığını inceler [1].

Ekonomik faaliyetler incelenirken genel olarak üç ana sektöre ayrılır [2].

 • Birincil ekonomik faaliyetleri: Ürettiği ürünleri doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde eden ekonomik faaliyetlerdir. Avcılık ve toplayıcılık, tarım, ormancılık, balıkcılık, maden çıkarma gibi faaliyetler bu gruba örnektir.
 • İkincil ekonomik faaliyetler: Birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ürünleri insanların kullanabileceği, mamül maddde, haline getiren faaliyetlerdir. Doğadan elde edilen demir cevherinden metal eşya yapımı, orman ürünü tomruklardan mobilya yapmak bu gruba dahil uğraşlardır.
 • Üçüncül ekonomik faaliyetler: Birincil ve ikincil faaliyetlerin dışında kalan, insana hizmet eden faaliyetlerdir. Bunların dışında son yıllarda yeni iki ekonomik sektör ayrışmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde üçüncül sektörün dışında bilgi toplama , işleme, yayma görevi yapan, basit bilgiyle yapılamayacak, uzmanların işine Dördüncül ekonomik faaliyetler denilmeye başlanmıştır. Yine büyük firmaların yöneticilerinin işleri beşincil ekonomik faaliyet grubuna girmektedir.

Ekonomik faaliyetlerin coğrafi değerlendirmesi için; faaliyetin nerede olduğu, özellikleri, başka olaylarla ilgisi, neden bu alanda olduğu, yerinin uygunluğu incelenir[2]. Ekonomik coğrafya kavramlarını ekonomiden, çalışma yöntemlerini coğrafyadan alır.

Ekonomik coğrafyanın alt bilim dalları şunlardır:

 • 1-Sanayi Coğrafyası
 • 2-Tarım Coğrafyası
 • 3-Turizm coğrafyası
 • 4-Ulaşım Coğrafyası
 • 5-Ticaret Coğrafyası
 • 6-Madencilik
 • 7-Enerji Kaynakları

Kaynakça

 1. KUM, Dr. Melike. "Öz" (PDF). İktisadın Yeni Coğrafi Açılımı:Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 30. 27 Şubat 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2014.
 2. ÖZGÜÇ, Prof. Dr. Nazmiye. "1.1. EKONOMİK FAALİYETLERE GİRİŞ" (PDF). EKONOMİK FAALİYETLER, e-Ders. Erişim tarihi: 17 Haziran 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.