Egemen sınıf

Egemen sınıf ya da iktidar sınıfı, egemenliği ve yönetimi elinde tutan ve toplumun gidişatına yön veren sosyal sınıfı tanımlayan terim. Marksist terminolojiye göre bu sınıf burjuvazi olarak adlandırılır ve devlet aygıtıyla birlikte onun kolluk kuvvetlerini kullanarak işçi sınıfı başta olmak üzere diğer ezilen sınıflara baskı kurar.[1]

Sosyolog C. Wright Mills'a göre egemen sınıf, elit sınıftan farklıdır. Mills'e göre elit sınıf, politik güce sahip küçük bir gruptur. Bu sınıfa politikacılar, siyasi yöneticiler ve askeri liderler dahildir. Fakat egemen sınıf, doğrudan zenginlik ya da zora dayalı güç kullanımından ileri gelir ve eğitimden hükûmeti politikalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Lenin, V.İ, Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, Sol Yayınları, 1. Baskı, 1969, ISBN 975-7399-14-0
  2. Codevilla, Angelo. "America’s Ruling Class — And the Perils of Revolution" 14 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., (İngilizce) The American Spectator 2, Temmuz 2010, sayı 19, Erişim tarihi: 17 Mart 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.