Efkaristiya

Efkaristiya, Evharistiya (Yunanca εὐχαριστία "şükran"[1]), Komünyon (Latince communionem "[ayinde] yer alma, paylaşım"[2]) ya da Rabbin Sofrası, Hristiyanlıkta İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileri ile yediği Son Akşam Yemeği'nin anıldığı ayin.[3] Roma Katolikleri tarafından Missa Ayini adıyla ifa edilir. İsa'nın bu yemekte havarilere ekmek verirken "Bu benim bedenim" ve şarap verirken "Bu benim kanım" dediğine inanılır.[3] Bu nedenle -özellikle Hristiyan olmayanlar tarafından- Ekmek-Şarap Ayini olarak da bilinir. Efkaristiya ayini bazı kiliselerde haftada bir kez, bazılarında ise yılda birkaç kez düzenlenir.

Efkaristiya için hazırlanmış bir masa

Tarihçe

İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son gecesinden Yeni Ahit'in Matta 26:26–28; Markos 14:22–24; Luka 22:17–20; ve 1. Korintliler 11:23–25 bölümlerinde bahsedilir.[3] Pavlus'un mektupları ve Elçilerin İşleri bölümlerinden anlaşıldığına göre erken dönem Hristiyanlar, Efkaristiya'nın, ölümden sonra "Tanrı'nın Krallığı"nda yaşanacak olan mutluluklara bir hazırlık olarak kutlanmasının buyrulduğuna inanıyorlardı.[3]

Kutlamalar

Hristiyanlıktaki en önemli ayinlerden olan Efkaristiya bütün Hristiyanlarca ve Hristiyanlık türevi inançlarda ve Yezidilerde de kutsal sayılan sakramental bir durumdur.

Mesih İsa'nın haç üzerindeki ölümünü yeniden dünyaya gelinceye dek, yüzyıllar boyunca sürmesi için kiliselerinde ölümünün ve dirilişinin anılması için, diğer onu izleyenlere verdiği miras olarak tanımlanabilir. Bir başka deyiş ile Mesih İsa'nın onu izleyenlerden istediği paskalya sofrasının diğer jenerasyonu ve emridir. İsa'nın başlangıçtan günümüze kadar onu izleyenlerin istediği "Beni anmak için bunu yapınız" yani ekmek ve şarapla yapılan ritüel ayin. Ekmek İsa'nın bedenini, şarap ise İsa'nın kanını sembolize eder.

Katolik Kilisesi teolojisi ve litürjisinde, ekmeğin İsa'nın bedenine ve şarabın İsa'nın kanına hakiki anlamda dönüştüğüne inanılır.

Önemi

Efkaristiya Hristiyanlarca Mesih'e bağlılığın kaynağı olarak görülür.

Galeri

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "Eucharist." Online Etymology Dictionary. Erişim: 16 Aralık 2014
  2. "communion." Online Etymology Dictionary. Erişim: 28 Aralık 2014
  3. "Euchraist." Britannica. Erişim: 16 Aralık 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.