Edward Burnett Tylor

Edward Burnett Tylor (d. 2 Ekim 1832 – ö. 2 Ocak 1917), Britanyalı antropolog. Antropolojinin kurucusudur.[1]

Edward Burnett Tylor

Antropolojik kültür yaklaşımlarında sosyal antropolojinin kurucusu kabul edilen Edward Burnett Tylor’ın etkili olduğu görülmektedir. Onun kültüre bütüncül yaklaşımı ve “bilgiyi, inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, adetleri ve bireyin toplumun bir üyesi olarak kazandığı diğer tüm yeti ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bütün” şeklindeki tanımı zamanla eleştirilere konu olsa da büyük oranda sonraki yaklaşımları da etkilemiştir. Evrimci kuram içinde yer alan, istatistik kullanımını antropolojiye kazandıran ve ünlü kültür tanımı ile antropolojik yaklaşımlara esin kaynağı olan Tylor (Testart, 2011: 854),[2] din, inanç, akrabalık, evlilik alanlarında çığır açıcı çalışmalar yapmıştır.[3]

Tylor, animizm kavramını ortak kullanıma yeniden eklemiştir. Animizmi dinlerin gelişiminin ilk aşaması olarak görüyordu.[4]

Kaynakça

  1. Tylor, Edward Burnett, Who's Who. Vol. 59. 1907. s. 1785.
  2. Testart, Alain, 2011, “Edward Burnett Tylor”, Sosyolojik Düşünce Sözlüğü iç., Haz. Massimo Borlandi vd., Çev. Bülent Arıbaş, İletişim yay., İstanbul. Mashlall, Gordon, 1999, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. O. Akınhay-D. Kömürcü, Bilim ve Sanat yay., Ankara.
  3. (Marshall, 2009: 771)
  4. "Animism", Online Etymology Dictionary, (10 Temmuz 2019'da erişildi)

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.