Eje

Eje, Türk ve Altay mitolojisinde yeryüzündeki ilk kadın, Havva. Ece, Eçe, Ejey, Ecey de denir. Sümerlerdeki Ecem (Kraliçeler Tanrıçası) ile de bağlantılıdır. Türkçede abla, kraliçe gibi anlamları vardır. Eje'nin kocası Adem ise Elley veya Törüngey olarak bilinir.

Dünya'ya Törüngey'le gönderilerek insan neslinin oluşmasını sağladıklarına inanılır. Dünya'ya gönderilmelerinin nedeni ise Erlik adındaki bir kötü varlığın onlara meyve yedirmesidir. Bunun sonucunda Göktanrı onları evinden kovmuştur ve ceza olarak Ece'ye doğum sancısı vermiştir.

Etimoloji

(Ec/Eç/Eş) kökünden türemiştir. Sümer kökenli olduğu söylenmektedir. Türkçede büyük kızkardeş, kraliçe anlamları vardır. Türkçede ç/ş dönüşümüyle Eş kökünü de işaret eder. Eş hem hayat arkadaşı hem de dişilik anlamları içerir. Ayrıca Moğolcada anne anlamına gelir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.