Ebu'l A'lâ el-Mevdudî

Ebu'l A'lâ el-Mevdudî'nin bir portresi

Seyyid Ebu'l A'lâ El-Mevdudî (Arapça: أبو الأعلى المودودي) (d. 25 Eylül 1903, Haydarabad - 22 Eylül 1979), Müfessir, âlim, yazar.

Hayatı

Mevdudi, 25 Eylül 1903 yılında Pakistan'ın Haydarabad Dekran bölgesinde doğdu. Hint Yarımadası'nın büyük alim yetiştiren ailelerinden birine mensup olan Mevdudi'nin babası, çocuğunu İngiliz eğitiminden uzak özel bir eğitimle yetiştirdi. Özel öğretmenlerden aldığı derslerle yetişen Mevdudi; iyi derecede İngilizce, Arapça ve Farsça öğrendi.

1920'de babasının vefatı üzerine çalışma hayatına atıldı ve 17 yaşında iken Hint Kıtası Müslümanlarının büyük ilgi ile izlediği El Camiat Gazetesi'nin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. Daha sonra Tercüman'ul Kur'an adıyla bir gazete çıkarmaya başladı. 1941 yılında Cemaat-i İslâmiyye'yi kurdu ve 1976 yılına kadar bu teşkilatın liderliğini sürdürdü.

Ebû'l-A'la Mevdûdî; fıkıh, ekonomi, siyaset, tarih, siyer, sosyoloji, kültür tarihi ve Kur'an bilimleriyle ilgili önemli eserler yazdı ve bu eserleri dünyanın neredeyse bütün dillerine çevrildi. Yüzyılımızın en büyük bilginleri arasından yer alan Mevdûdi, 22 Eylül 1979'da Amerika'da tedavi gördüğü Buffalo Hastahanesi'nde vefat etti.

Eleştiriler

Mevdudi, İslam dünyasında o zamana kadar ifade edilmemiş ve bazı İslam düşünürleri tarafından din dışı sayılan düşüncelerinden dolayı itirazlarla karşılaşmıştır. Bu itirazların geneli İbn Teymiye'nin de etkisiyle peygamber Muhammed'e dair düşüncelerine yönelmiştir. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü eski müdürü ve öğretim üyesi Ahmed Davudoğlu, Din Tahripçileri adlı kitabında Mevdudi için:

Felsefeyle meşgul olan Mevdudi, kolay tarafından din âlimi olmaya heves etmiş, dinde reformcu bir cemaat meydana getirmiştir. Mısır’ın reformcu yazarları onu göklere çıkarırken, Pakistan’daki Ehl-i sünnet ulemasını da yerin dibine batırmıştır. Mevdudi, ulemasıyla, muhaddisiyle, fukahasıyla bütün İslam âlimlerine cahil demiştir...

diye yazmış, Mevdudi'nin peygamberin aslında görevinde hata ettiği için Allah tarafından uyarıldığı ve özellikle peygamberin Deccal konusunda fena halde yanıldığı fikrine karşı çıkmıştır.

Necip Fazıl ise Mevdudi hakkında şunları yazmıştır:

Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam'da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh'a hayran. İbni Teymiyye'ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine'deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi.[1]

Eserleri

Kaynaklar

  1. N.Fazıl Kısakürek, Doğru Yolun Sapık Kolları, s.155
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.