Ebiyonitler

Ebiyonitler (İbranice: אביונים Ebyonim), ilk Hristiyan topluluklarından birisi olan Yahudi kökenli zümredir. Sözcük olarak İbranicede"fakir, yoksul" gibi anlamlara gelen "ebyon" kelimesinden gelmektedir. Diğer Hristiyan akımlardan ve gruplardan en büyük farklılıkları İsa'nın ilahlığını kabul etmemeleridir. Diğer birçok Hristiyan gruptan farklı olarak sünnet olurlar. Kendilerine lider olarak kaynaklarda İsa'nın kardeşi olarak geçen Yakup'u kabul ederler. İsa'yı bir Tanrı olarak kabul etmeseler de, onu son peygamber olarak kabul ederler. Komünyona inanmazlar, önemli ibadetlerinin çoğunu cumartesi günü yaparlar. İslam'daki gusül abdesti benzeri bir adetleri vardır. Pavlus'u bir zındık olarak görürler. Şarap içmezler, domuz eti yemezler.

Genel kanı onların 7. yüzyıl sıralarında yok olduklarını söylese de, bugün bile bireysel Ebiyonitler veya Ebiyonit inanca yakın Hristiyan gruplara rastlanmaktadır.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.