Eşrefoğulları Beyliği

Eşrefoğulları Beyliği, 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında hüküm süren Anadolu Türk beyliklerinden biri.

Eşrefoğulları
Eşrefoğulları Beyliği
1280-1326
Başkent Beyşehir
Yaygın diller Türkçe
Hükûmet Monarşi
Bey  
 1280–1302
Seyfeddin Süleyman Bey
 1302-1320
Mübarizüddin Mehmed Bey
 1320-1326
II. Süleyman Bey
Tarihçe  
 Kuruluşu
1280
 Dağılışı
1326
Öncüller
Ardıllar
Anadolu Selçuklu Devleti
İlhanlılar
Türk tarihi

Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınır beylerinden Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından 1280 başlarında Beyşehir'de kuruldu. Eşrefoğlu Süleyman Bey, Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde (1264-1283) Selçuklu hizmetinde uç beyi olarak bulunuyordu.[1] Eşrefoğlu Süleyman Bey'in hangi tarihte öldüğü malûm değildir; fakat vefatının 701 H./1301 M. den sonra olduğu Beyşehir'de yaptırmış olduğu türbe kitabesinden anlaşılmaktadır. Eşrefoğulları Beyliği, 1302'de babasının yerine geçen Mübarizüddin Mehmet Bey döneminde genişleyerek, Bolvadin ve Akşehir dolaylarını da içine aldı. Mübarizüddin Mehmet Bey'in İlhanlılar'a bağımlılığını bildirmesinden sonra (1314), Seyfettin Süleyman Bey'in torunu Süleyman Şah'ın İlhanlıların Anadolu Valisi Timurtaş Bey (ö. 1328) tarafından öldürülmesinden sonra Beylik ortadan kalktı. (1326)[2]

Beyler

Bey Hüküm Süresi Notlar
Seyfeddin Süleyman Bey1280-1302Beyliğin kurucusu.
Mübarizüddin Mehmed Bey1302-1320
II. Süleyman Bey1320-1326Moğollar tarafından öldürüldü.

Kaynakça

  1. www.enfal.de
  2. Grolier International Americana c.5/s.380
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.