Dume

Dume, Portekiz'in kuzeyinde Braga'ya bağlı bir kasaba.

Dume Kilisesi

Arkeolojik buluntular

Kasaba kilisesinin altında yürüttüğü kazılar sonucu L. F. de Oliveira Fontes, burada 6. yüzyılın ortalarına tarihlendirilen bir kilise keşfetmiştir. Kiliseyi Panonyalı din adamı Martin'in (ö. 579) kurduğu bilinmektedir. Kilisenin bulunduğu mevkinin Suevi Krallığı'na olan yakınlığı sebebiyle bu din adamı zaman zaman Suevi Havarisi olarak da anılmaktadır. Mimari açıdan İber Yarımadası'nda özel bir yeri olan bu kilisenin stilinin (oval transept), Kutsal Topraklar'a da gitmiş olan banisi Martin'in etkisi olduğu düşünülmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.