Dor Heksapolisi

Dor Heksapolisi (Grekçe: Δωρικὴ Ἑξάπολις, Dorike Heksapolis ya da Grekçe: Δωριέων Ἑξάπολις, Dorieon Heksapolis; Dor Altı Kenti), altı Dor kentinin bir araya gelerek oluşturdukları birlik. Muadili Panionion gibi bir konfederasyon konumundadır. Heksapolis (Grekçe: Ἑξάπολις) altı şehirden oluşan coğrafi birlik ya da kurum anlamına gelmektedir. Bunun yanında dînî bir birliktir ve Apollon tapınağı etrafında şekillenir. Herodotos'a göre bu heksapolisi teşkil eden Dor kentleri şunlardır: Halikarnassos, Knidos, Lindos, Ialysos, Kameiros, Kos. (I.144)[1]

Etimoloji

Yunanca 'altı' anlamına gelen heksas (Grekçe: ἑξάς) ve 'şehir (-devlet)' anlamında gelen polis'ten(Grekçe: πόλις) oluşur.

Heksapolisin Pentapolise Dönüşmesi

Büyük Kiros'un (MÖ 6. yüzyıl) Lydia'yı ele geçirip Anadolu'nun büyük bölümüne hakim olması sonrası tehlike, diğer Yunanlara yöneldiğinde Dor Heksapolisi çoktan bozulmuş, Halikarnassos'un birlik dışı bırakılmasıyla heksapolis pentapolise, yani beş şehirden oluşan bir birliğe dönmüştü. Yine Herodotos'un anlatımına göre, Apollon onuruna düzenlenen oyunların birinde ödül olarak kazandığı üçayağı âdet üzere tapınağa bırakması gereken Halikarnassoslu Agasikles bu âdete uymayıp ödülü evine götürünce; bunu tapınağa saygısızlık olarak gören diğer beş kent, Halikarnassos'tan gelenleri bir daha tapınağa yaklaştırmamıştı. Böylece Halikarnassos birlik dışı kalmış, heksapolis pentapolis olmuştu.

Kaynakça

  1. Herodotos, Herodot Tarihi, (çev. Müntekim ÖKMEN), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,2002
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.