Dominique Lottin

Dominique Lottin (d. 18 Ağustos 1958, Paris 15. arrondissement) Fransız yargıç.

Hukuk eğitimi görmüş ve 1980 yılında yargı kariyerine başlamıştır. Çeşitli yerlerdeki yargıçlık görevinden sonra, 2001-2006 yılları arasında Yargı Hizmetleri müfettişi olmuş ve Başmüfettişlik genel sekreterliği görevini de yürütmüştür. 2005-2008 yılları arasında Adalet Bakanlığı genel sekreterliği daire başkanı ve ardından genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2008-2009 yıllarında Adalet Bakanlığı yargısal hizmetler müdürü, 2009-2014 yılları arasında Douai İstinaf Mahkemesi Birinci Başkanı, 2014-2017 yılları arasında Versay İstinaf Mahkemesi Birinci Başkanı ve 2014-2017 yılları arasında İstinaf Mahkemeleri Birinci Başkanları Konferansı yönetim kurulu üyesi ve başkanı olmuştur. Ekim 2017'de Senato Başkanı Gérard Larcher tarafından Anayasa Konseyi üyeliğine atanmış ve 6 Kasım 2017 tarihinde yemin ederek göreve başlamıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.