Dolce Stil Novo

Dolce Stil Novo ya da Dolce Stil Nuovo (Tatlı Yeni Üslup), 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başları arasında gelişme gösteren önemli bir İtalyan şiiri akımıdır.

Akımın kökeni

Sandro Botticelli'nin Dante Portresi: Dolce Stil Novo hareketi, adını Dante'nin bir dizesinden alır.

Dolce Stil Novo nitelemesi Dante’ye aittir. Araf’ın 24. Kantosunda, Sicilya Okulu şiirinin Orta İtalya’ya aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiş olan şair Bonagiunta’nın Dante’ye yönelttiği:
“Söyle bana, burada gördüğüm kişi, / ‘Siz aşkı bilen kadınlar’ dizesiyle başlayan / yeni şiirleri yazan kişi midir?” sorusuna; Dante:
“Ben, Aşk bana esin verdiğinde / not alıp, onun dikte ettirdiğince / dizeler yazan birisiyim” yanıtını verir.
Bunun üzerine Bonagiunta’nın söyledikleri, Dante'nin yanı sıra Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi ve Cino da Pistoia’nın oluşturduğu bir şairler grubunun adı olarak edebiyat tarihine geçecektir:

“O frate, issa vegg’io”, diss’ elli, “il nodo

che ’l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch’i odo!

Io veggio ben come le vostre penne

di retro al dittator sen vanno strette,
che delle nostre certo non avenne...”

“Kardeş şimdi görüyorum” dedi o, “düğümü,

Noter, Guittone ve beni alıkoyan
şu duyduğum tatlı yeni üsluptan!

Apaçık görüyorum nasıl kalemlerinizin

dikte ettireni yakından izlediğini,
bizimkilerin elbette izleyemediği...”

"Tatlı" ve "Yeni" kavramlarının açıklaması

Dante’nin en seçkin temsilcilerinden olduğu bu yeni lirik hareket:

Guido Guinizelli'nin akımdaki yeri

Dante, Araf’ın 26. Kantosunda “tatlı ve zarif aşk dizeleri yazan ben ve benden daha iyi öteki şairlerin babası” dizeleriyle, Guido Guinizelli’yi bir anlamda bu yeni hareketin kurucusu olarak nitelendirecektir. Gerçekten de, Guinizelli’nin Al cor gentil rempaira sempre amore şiiri, edebiyat tarihçileri tarafından da Tatlı Yeni Üslup’un manifestosu olarak görülür.
Bu şiirde grubun poetikasının bazı temel öğeleri yer alır:

Provans şiiri ile Sicilya Okulu şairlerinin şiirlerinde de rastlayabileceğimiz bu öğelere Guinizelli’nin şiiri farklı bir yoğunluk kazandırır. Dante’nin sert bir dille eleştirdiği ve yeni akımın öncüleri arasında görmek istemediği Guittone d’Arezzo’nun da yeni şiir oluşumunda etkisi olduğu kesindir. En azından Guinizelli bir şiirinde ona “sevgili babam ve ustam” diye seslenmiştir.

Akımın ayırt edici özellikleri

Tatlı Yeni Üslup’un önceki şiir hareketlerine göre bazı ayırt edici özellikleri vardır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/15/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.