Doğurganlık

Doğurganlık yavru üretebilme doğal kabiliyetidir. Bir ölçü olarak kullanılan "doğurganlık oranı" bir çiftin, bireyin veya nüfusun üretebildiği yavru sayısıdır. Doğurganlık fekundite adı verilen potansiyel doğurganlıktan farklıdır.

İnsan doğurganlığı beslenme, cinsel aktivite, kültür, içgüdü, endokrinoloji, zamanlama, ekonomi, yaşam biçimi ve duygu gibi etkenlere bağlıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.