Doğum işareti (spiritüalizmde)

Doğum işareti spiritüalist terminolojiye ait bir terim olup, vücutta doğuştan bulunan, maddi bir nedenle açıklanamayan, varlığın geçmiş yaşamlarından kaynaklandığı ileri sürülen izlere verilen addır.

Spiritüalistler ekminezi deneylerine dayanarak, geçmiş reenkarnasyona ait bir yaralanma izinin bazen yeni beden üzerinde de bulunabileceğini, vücutta doğuştan bulunan kesik veya delinme izlerinin veya eksik parmak, kopuk kulak vb. gibi çeşitli oluşumların önceki bir reenkarnasyonda yaşanılmış olayların ruhta derin bir iz bırakmış olması sonucunda oluşabileceğini ileri sürerler.

İmajinasyon yeteneğinin madde üzerinde son derece etkili olduğunu kabul eden spiritüalizm bu fenomendeki etkeni, kısaca, “kendiliğinden imajinasyon” mekanizmasına bağlayarak açıklar. Spiritüalistler olayın işleyiş mekanizmasını açıklamada hipnoz halindeki süjenin bedeninde telkinle maddi hasarlar oluşturulabilmesini örnek olarak gösterirler. (Örneğin kendisine elinin yandığı telkin edilen hipnoz halindeki süjenin elinde yanıkların oluştuğu görülmüştür ki, bunun, telkini alan süjenin bu olayı imajine etmesi dolayısıyla oluştuğu varsayılır.)

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.