Bizans İç Savaşı (1341-1347)

Bizans İç Savaşı (1341-1347)
Bizans isyan ve iç savaşları
TarihEylül 1341-8 Şubat 1347
BölgeTesalya, Makedonya, Trakya, Konstantinopolis, Balkanlar
(Güney ve doğu kesimleri)
SonuçVI. Yannis Kantakuzenos rakiplerini yenip kıdemli imparator olarak tanındı.
Taraflar
Bizans İmparatorluğu V. Yannis Palaiologos
Saltanat mensupları:
Bizans İmparatorluğu Savoyalı Anna
Bizans İmparatorluğu Patrik XIV. İoannis Kalekas
Bizans İmparatorluğu Aleksios Apokaukos
Müttefikler:
Selanikli Zealotlar
Sırp İmparatorluğu Sırp İmparatorluğu1
Bulgaristan
Dobruca Prensliği
Bizans İmparatorluğu Kantakuzenos
Müttefikler:
Sırp İmparatorluğu Sırp İmparatorluğu2
Aydınoğulları Beyliği3
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Beyliği4
Saruhan Beyliği
Komutanlar ve liderler
Bizans İmparatorluğu Aleksios Apokaukos
Sırp İmparatorluğu Stefan Dušan
Sırp İmparatorluğu Preljub
Ivan Aleksandr
Momçil (1344–1345)
Bizans İmparatorluğu Kantakuzenos
Bizans İmparatorluğu Manuil Kantakuzinos
Bizans İmparatorluğu Ioannis Angelos
Sırp İmparatorluğu Stefan Dušan
Sırp İmparatorluğu Hrelja
Umur Bey
Osmanlı İmparatorluğu Orhan Gazi
1 1343–1347 arasında katıldı. Savaş başında Kantakuzenos tarafında idi.
2 1342–1343 arasında katıldı.
3 1342/3–1345 arasında katıldı.
4 1345–1347 arasında katıldı.

Doğu Roma iç savaşı (1341-1347) Doğu Roma İmparatorluğu’nun Balkan topraklarında, III. Andronikos Palaiologos’un ölümünden sonra ortaya çıkıp 6 yıl süren iç savaş dönemidir. Bazen İkinci Palaiologos İç Savaşı[1] olarak da geçer. Bu iç savaş, Doğu Roma cemiyeti içinde aristokrasi ile orta ve alt sınıf arasında gelişmiş, sınıflar arası mücadele yaratmıştır. Aristokrasi tarafında VI. Yannis Kantakuzenos, orta ve alt sınıf tarafında mevcut hanedan mensupları yer almıştır.

Tarih

1300’lü yıllarında ortalarında Doğu Roma İmparatorluğu için derin etkisi olan olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. III. Andronikos’un ölümü sonrasında yaşanan ve 6 yıl süren iç savaş, imparatorluğu harap etmiş. Zorlaşan kontrol sebebiyle Sırp çarı Stefan Dušan imparatorluk topraklarının büyük kısmını almış ve kısa süre ayakta kalabilen Sırp İmparatorluğu’nu kurmuştur. Doğu Roma idaresi kendi sıkıntılarıyla uğraşırken Osmanlı Türkleri yayılan Sırpları yenmiş ve devletlerini Osmanlı İmparatorluğu toprakları katmış, egemenlik sağlamıştır. I. Kosova Muharebesi sonucunda da Balkan topraklarının büyük kısmı Osmanlı egemenliğine geçmiştir.[2]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.