Doğrusal birleşim

Matematik'te, doğrusal birleşim ya da lineer kombinasyon, bir kümenin her elemanının birer sabitle çarpılarak sonuca eklendiği ifadedir. Örneğin, x ve y'nin doğrusal birleşimi ax + by'dir (a ve b sabitler olmak üzere).[1][2][3] Doğrusal birleşim kavramı doğrusal cebir ve benzeri matematik alanlarında sıkça kullanılır.

Tanım

Bir K cismi (mesela R) ve bu cisim üzerinde V vektör uzayı için, V'nin elemanları vektörler, K'nin elemanları sabitlerdir. Eğer v1,...,vn vektörlerse ve a1,...,an sabitlerse, vektörlerin bu sabit kaysayılarla doğrusal birleşimi aşağıdaki gibidir:

Kaynakça

  1. Lay, David C. (2006). Linear Algebra and Its Applications (3rd bas.). Addison-Wesley. ISBN 0-321-28713-4.
  2. Strang, Gilbert (2006). Linear Algebra and Its Applications (4th bas.). Brooks Cole. ISBN 0-03-010567-6.
  3. Axler, Sheldon (2002). Linear Algebra Done Right (2nd bas.). Springer. ISBN 0-387-98258-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.