Doğa koruma

Doğa koruma, doğa ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı ve çevre üzerindeki olumsuz antropojenik etkilerin en aza indirgenmesi amaçlanan herhangi bir koruma faaliyetidir.

Hopeutun Şelalesi

Daha fazla okuma

  • Conservation and evolution (Frankel et Soulé, 1981)
  • Glacken, C.J. (1967) Traces on the Rhodian Shore. University of California Press. Berkeley
  • Grove, R.H. (1992) 'Origins of Western Environmentalism', Scientific American 267(1): 22–27.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.