Diyakoz Leon

Diyakoz Leon (d. y. 950), Bizanslı tarihçi ve Vakanüvis.

Hayatı

Yaklaşık 950'lerde, Küçük Asya'da Kaloe'de doğmuştur. İmparatorluk sarayında diyakoz olacağı Konstantinopolis'te eğitim almıştır. Konstantinopolis'te iken, II. Romanos, II. Nikiforos ve I. İoannis'in hükümdarlıkları ile II. Basileios'un hükümdarlığının erken bölümünü içeren tarihi yazmıştır. Sıklıkla gözlemleri, olaylara kendi tanıklığı olarak deneyimlerine dayanır. Yazım stili, "Klasik" olarak tanımlanır, kullandığı dil şair Homeros ve Agathias gibi diğer Eski Yunanca yazan tarihçileri hatırlatır. Özellikle I. Svyatoslav'un Bulgaristan'ı 969 yılında işgal etmesi ve Romalı İmparatorluk güçleri ile bu topraklar için savaşması ile ilgili kendi tanıklığı ile çok tanınır.

Kaynakça

  • The History of Leo the Deacon: Byzantine military expansion in the tenth century. Introd., transl., and annotations by Alice-Mary Talbot and Denis F. Sullivan (Washington/DC 2005).

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.