Divan

Divan aşağıdaki anlamlara gelebilir;

 • Divan (edebiyat); belli bir kalıpla yazılan ve besteyle okunan şiir türü, divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser.

Tarih

 • Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.
 • Divan (politika); İslam devletlerinde idari yargı, maliye, askerlik ve yönetimle ilgili işleri yürüten kurul ve dairelere verilen ad.
 • Divan, Osmanlı döneminde bir köy ile nahiye arasında yer alan bir idari birim; ayrıca günümüzde köyden küçük yerleşme birimi için coğrafya terimi.
 • Dîvân-ı Hümâyun; Osmanlı İmparatorluğu'nda 15. yüzyıl ortalarından 17. yüzyılın yarısına kadar en önemli yüksek karar organı.

Müzik

 • Divan sazı; bağlama ailesinden bir çalgı.
 • Divan (müzik); Klasik Türk müziğinde ise en az üçer kıtalık şiirlerden bestelenen şarkıları tanımlamak için kullanılan terim.

Edebiyat

 • Divan Yunus Emre; Yunus Emre'nin şiirlerini topladığı kitabı.
 • Divan (roman); Irvin Yalom'un bir romanının adı.

Diğer

 • Divan Oteli, İstanbul'da otel.
 • Divan (mobilya), (kanepe olarak da bilinir), en az iki ya da daha çok kişinin oturabileceği büyüklükte, kumaş kaplı, sırt dayamak için arkalığı ve kolları olan mobilya.
 • Divan (şirket)

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.