Diu Kuşatması

Diu Kuşatması, Gucerat Sultanı Bahadır Şah, 1535′te Delhi Sultanı Hümayun Şah ile yaptığı savaşta yenilerek Diu kalesine sığındı. Hümayun, Şaha karşı Goa’daki Portekiz valisiyle anlaştı. Portekizliler de Diu limanına hâkim tepede bir kale yaptırarak, limanı denetimleri altına aldılar. Bunun üzerine hatasını anlayan Bahadır Şah, Portekizlileri Diu’dan çıkarmak amacıyla I. Süleyman’a başvurdu, ve bir ihtiyat tedbiri olmak üzere de hazinelerini Mekke'de güven altına aldırdı. Süleyman da Hindistan ile Akdeniz arasındaki güvenliği sağlamak amacıyla, doğu ticaretini ellerinde bulunduran, ve Kızıldeniz’de serbestçe dolaşan Portekizlilere karşı harekete karar verdi. Doğu Müslümanlarının koruyucusu olarak, Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa'ya Süveyş’te Cenovalı mühendisler yönetiminde bir donanma yaptırmasını emretti. Bu hazırlık arasında Bahadır Şahın öldürüldüğü öğrenilince Mekke’de bulunan hazinesi İstanbul’a gönderildi. Mısır Valisi Hadım Süleyman Paşa, 13 Haziran 1538′de 20.000 kişi ve 74 gemiden meydana gelen bir donanma ile Süveyş’ten yola çıktı. Kameran ve Babülmendeb’i geçerek Benderi Aden önüne geldi; Portekizliler ile iş birliği yapan Âmir bin Davud’u astırdıktan sonra 4 Eylül 1538′de Gucerat kıyılarına geldi. Gokalat (Benderi Türk) ve Kat adlarındaki iki kaleyi alarak eylül başlarında Diu kalesini kuşattı. 20 gün süren kuşatma sırasında, Por­tekizliler bütün güçleriyle karşı koydular; Osmanlı Ordusu'nda kıtlık çıktı. Yeni Gucerat Sultanı III. Mahmud'un Portekizliler tarafını tutarak Osmanlılar'a yiyecek sağlamaması, sıkıntının artmasına yol açtı. As­kerler gemilerine çekildi. Bunun üzerine Hadım Süleyman Paşa kuşatmayı kaldırarak Yemen’e döndü.

İkinci Diu Kuşatması
Osmanlı-Portekiz Savaşları

Hint Okyanusu'nda Osmanlı filosu (16. yy)
TarihEylül 1538
Bölge
Sonuç Osmanlı'nın geri çekilmesi, Portekiz'in zaferi
Taraflar
Portekiz İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
António Silveira
Martim Afonso de Sousa
Hadım Süleyman Paşa
Güçler
600 asker 23.000 asker,
72 gemi,[1]
130 top.
Kayıplar
550+ bilinmiyor

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.