Disir

Disir (Norsça Leydi; tekil Dis, çoğul Disir), Cermen mitolojisinde kaderle de bağlantılı olduğuna inanılan bir grup koruyucu ruh'a verilen isimdir. Ataların ruhları veya bereket tanrıçaları olduğu ileri sürülmüştür. Valkürler ve Nornlar'a verilen başka bir isim olduğu da düşünülmektedir. Marvel'ın Thor çizgi romanlarında da Bor zamanındaki Valkürlere verilen bir isim olarak kullanılmıştır

Disir
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.