Dirac delta fonksiyonu

Dirac delta fonksiyonu
Olasılık yoğunluk fonksiyonu
Yığmalı dağılım fonksiyonu

Yarı-maksimum konvensiyonu , burada x0 = 0
Parametreler konum (reel)
Destek
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (OYF)
Yığmalı dağılım fonksiyonu (YDF)    (Heaviside)
Ortalama
Medyan
Mod
Varyans
Çarpıklık (tanımlanmamış)
Fazladan basıklık (tanımlamamış)
Entropi
Moment üreten fonksiyon (mf)
Karakteristik fonksiyon

Adını Paul Dirac' tan alan Dirac delta fonksiyonu tek boyutta

şeklinde tanımlıdır. Bu gösterime uyacak bütün matematik temsillerine delta fonksiyonu veya delta fonksiyonunun temsili denir. Delta fonksiyonu n boyuta genellenebilir. Gösterimi ise şeklinde olur. Burada x ve x0 n boyutlu vektörlerdir. Diğer taraftan n boyutta delta fonksiyonu her bir boyuttaki delta fonksiyonlarının çarpımı şeklinde de yazılabilir. Örneğin 3 boyutta

Dirac-Delta fonksiyonu basamak fonksiyonunun türevidir.

Delta fonksiyonunun bazı özellikleri:

Bazı delta temsilleri:

Ayrıca bakınız

Dışsal bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.