Dinler tarihi

Dinler tarihi, dinlerin diğer dinlerle olan ilişkisini, benzer, farklı ve ortak yönlerini karşılaştırmalı olarak ele alan bilim dalıdır. Dinler tarihi, dinlerin tarihini, ortaya çıkış sebeplerini, önemli şahsiyetlerini, tarihi gelişimini, ibadetlerini, ahlak kurallarını inceler. Konu ile ilgili Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu nun "Judaism, Christianity & Islam : a comparative study of three divine religions" isimli bilimsel bir çalışması mevcuttur.[1]

Tanımı

Dinler tarihi, insanın dini tecrübelerinin ve düşüncelerinin yazılı kaydına işaret eder. Bu din tarihinin süreci genellikle yazının bulunmasıyla, yani yaklaşık olarak 5000 yıl öncesiyle Yakın Doğu 'da başlar. Konusunu, yeryüzünde dinin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar geçmişte yaşamış ya da halen yaşamakta olan bütün dinler oluşturur. Dinler tarihinin amacı, dinin ortaya çıkış sebeplerini, tarih içerisinde aldığı şekilleri, dini tecrübenin algılanış ve ifade ediliş biçimlerini objektif metotlarla açıklamaktır.

Kaynakça

  1. Uzunoğlu, Nurettin: Judaism, Christianity & Islam : a comparative study of three divine religions. worldcat.org. Erişim Tarihi: 28.10.2016
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.