Dini sosyalizm

Dini sosyalizm, dini temellere dayanan bir sosyalizm türüdür. Bu fikri savunanlar kendi dinlerinin sosyalizme yakın bir felsefede gittiğini savunur.

Dini sosyalizmin birkaç türü: İslami sosyalizm, Hristiyan sosyalizmi, Yahudi sosyalizmi ya da Yahudi solu ve Budist sosyalizm.

İsa'nın öğretileri genellikle sosyalist kabul edilir, özellikle Hristiyan sosyalistler tarafından. İslami sosyalistlere göre de Muhammed'in öğretileri sosyalizmle uyuşur.

Dini sosyalizm, sosyalizmin önceki formlarındandı. Hristiyanlık dünyasında komünistlerin ateizmi benimsediği düşünülürdü. Friedrich Engels 1848'de, Komünist Manifesto yayınlandığında, sosyalizmin Avrupa'da saygı gören bir ideoloji olduğunu fakat komünizmin öyle olmadığını savundu. Hristiyan sosyalist hareketler komünizmin ilk savunucusunun İsa olduğunu ve Hristiyanlığın komünizm ile bağdaştığını savundular.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.