Dinétah

Dinétah (Navahoca Dinétah), Navahoların geleneksel toprakları ve yurtluğu. New Mexico, güneybatı Colorado, güneydoğu Utah ve kuzeydoğu Arizona gibi geniş bir alanı kapsar.

Kaya resimleri, Dinétah, Largo Canyon bölgesi, New Mexico
Frances Canyon Pueblito, New Mexico

Coğrafya

Bölge San Juan Nehri tarafından yüksek mesa ve derin kanyonlarla işaretlenir. Geleneksel sınırlarını dört dağ çizer: doğuda Blanca Peak, güneyde Mount Taylor, batıda San Francisco Peaks ve kuzeyde Hesperus Peak.

Kültürel bakış

Navaholar Dinétah'ı anavatanları olarak görür. Navaho yaradılış öyküsünün (Diné Bahaneʼ) merkezi burasıdır.

Arkeolojik sitler

Binlerce arkeolojik sit bulunur. Bunların içinde Anasazi gibi değişik kültürlere ait sitler de görülür. En belirgin arkeolojik sitler Navaho pueblitoları adı verilen köycüklerdir.

Tarih

Navahoların MS 1500 gibi erken bir tarihte burada olduklarına dair kanıtlar vardır. 1680 Pueblo İsyanından önce burada yaşadıkları kabul edilmektedir. İspanyol istilacılar ve Ute Kızılderililerin baskılarına dayanamayıp yaklaşık 1750 de batı ve güneye çekilen Navaholar, yaklaşık 1800 de Dinétah'ın merkezini terk etmişlerdir.

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.