Dimbos Muharebesi

Arka Plan

1302'deki Bafeus Muharebesi'nin ardından, Anadolu'daki Gaziler'den Bizans hakimiyetindeki bölgelere doğru yoğunlaşmalar başlar. Dönemin Bizans İmparatoru II. Andronikos ise, İlhanlılar ile Osmanlı Beyliği tehlikesine karşı işbirliği arayışı içine girer. İmparator, işbirliğinin gerçekleşmemesi sebebi ile, Osmanlı Beyliği'ne ordusunun başında iken saldırmaya karar verir.

Muharebe

Muharebe, kısmen efsanevi unsurlar içermesinden ötürü gerçek yaşanmış olaylardan ziyade daha çok sözlü gelenekten anlatılar ile bahsedilmiştir. Theodore Spandounes'e göre, "Dimbos" (Grekçe) ya da "Dinboz" (din bozmaktan türetilmiştir) yerleşimi Osmanlı Beyliği'ne kaybedilen ilk Bizans yerleşimidir. 15. yüzyıl vakanüvisi Aşıkpaşazade, Koyunhisar bölgesinde yaşanan Bafeus Muharebesi'ne dair diğer vakayinamelerden olan anlatıları, Dimbos civarında yaşanmış gibi değiştirerek, "Dinboz Muharebesi" anlatısını oluşturmuştur.[1][2]

Bizans İmparatorluğu Anadolu ordusu, Adranos (modern zaman Orhaneli), Bidnos, Kestel (modern zaman Erdoğan köyü) ve Kete (modern zaman Ürünlü köyü) gibi yerel garnizonlardaki kuvvetlerden oluşmaktaydı. 1303 baharında, Bizans ordusu, Bursa'nın kuzeydoğusunda yer alan ve dönemin önemli bir Osmanlı kenti olan Yenişehir'e ilerlemeye başlar. Osman Gazi ise Yenişehir yolunda Dimbos civarında Bizans ordusunu karşılar ve onları mağlup eder. Muharebe neticesinde, Osman Gazi'nin yeğeni Aydoğdu Bey ve Kestel ile Dimbos'un Bizanslı beyleri yaşamlarını kaybeder.[4][5] Bizanslı Kete beyi Lopardion (modern zaman Ulubat) Kalesi'ne kaçmaya çalışırken yakalanır. Osman Gazi, Kete Beyi'ni kale önünde infaz eder ve ardından bu kaleyi kuşatma altına alır.

Kaynakça

  1. Donald Nicol, Theodore Spandounes: On the origin of the Ottoman emperors. Cambridge University Press 1997, p. 10
  2. Colin Imber, "The Legend of Osman Gazi" in Elizabeth A. Zachariadou (ed.), The Ottoman Emirate (1300-1389). Halcyon Days in Crete, A Symposium Held in Rethymnon. 1994, ISBN 960-7309-58-8, p. 72
  3. Halil İnalcık, "The Struggle Between Osman Gazi and The Byzantines For Nicaea", Isıl Akbaygil, Halil İnalcık, Oktay Aslanapa (ed.), İznik: Throughout History, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN 975-458-431-1, 2003, pp. 61-62, 70. in İnalcık's personal website.
  4. Halil İnalcık: Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları, Türk Diyanet Vakfı, İstanbul, 2010, ISBN 978-605-55-8606-5, pp.36-38
  5. Studies in Ottoman history in honour of Professor V. L. Ménage Isis Press 1994, p. 205
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.