Dilekçe

Dilekçe bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda istida ve arzuhâl adıyla bilinmekte olup memuriyet, maaş, rütbe, vb. istekler için kullanılmıştır. Elkab yazılır; mühür ve imza konulması ise serbesttir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.