Dikeyhız

Dikeyhız, bir nesnenin görüş çizgisi doğrultusundaki hızıdır. Göreceli olarak yüksek dikeyhıza sahip bir nesnenin ışığı Doppler etkisine uğrar, dolayısıyla dalgaboyu yaklaşan nesneler için azalır, uzaklaşan için ise artar.

Ayrıca bakınız

  • Özdevim
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.