Dijital sanat

Dijital sanat veya sayısal sanat, genel anlamda üretilişinde bilgisayarın rol aldığı, fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleşen sanat biçimine denir. Bu süreçte bilgisayar geleneksel anlamda bir yardımcı araçtan, vazgeçilmez bir ortak yaratıcı konumuna kadar uzanan tayfın herhangi bir yerinde bulunabillir. Sürecinde bilgisayarın sadece alışılageldik kullanımının rol aldığı işler genelde bu sınıflandırmaya alınmazlar. 1990'lardaki dijital devrim sonrası sayıları artan dijital ressamlar ve baskıcılar sanat çevreleri ve müzeleri tarafından fazla kabul görmeseler de internet sanatı ve yazılım sanatı gibi dallar sanat müzelerine girmiştir. Yeni medya sanatı da denmektedir.

Dijital tekniklerin sağladığı imkânların çeşitliliği, sanatçılara bunları araç, ortam veya konu olarak kullanabilme seçimi yaratmıştır. Dijital sanata temelde bu seçimler doğrultusunda bakabiliriz:

Dijital teknolojilerin araç olarak kullanılması

Üretimin bütünü veya bir kademesinde dijital teknolojiler kullanımı.

 • Fotoğraf manipülasyonu, Photoshop ile rötuşlamak,
 • Video montaj, post-prodüksiyon, video efekt yapmak,
 • Ses manipülasyonu, DJ dijital miksaj teknikleri,
 • Dijital baskı, yazıcı, plotter, vb ile yapılan üretimler,
 • Web_tasarımı için üretim teknikleri,
 • Programlama, programlama dilleri,

Dijital teknolojilerin ortam olarak kullanılması

Üretilmesinden sunumuna kadar dijital teknolojileri kullanıp olanaklarının irdelenmesi:

Dijital teknolojilerle bağlantılı konuların kullanılması

En etkili şekilde dijital teknolojiler tarafından ifade edilebileceği düşünülen konuların kullanılması:

 • Yapay Yaşam
 • Sanal Gerçeklik
 • Veritabanları ve veri görsellemesi
 • Metin ve anlatı ortamları
 • Oyunlar
 • Aktivizm ve 'Hacktivism'

Dijital sanat eseri

Dijital sanat eseri, dijital olarak kaydedilmiş bir resim verisi, bir hiper-metin (hypertext), bir veritabanı veya bir program olabilir. Geleneksel sanat eserinin aksine, insan tarafından algılanan biçimiyle sanat objesi aynı şey değildir. Temel biçim, teknik bir ortam yoluyla insan tarafından görülür/duyulur/hissedilir hale getirilir. Bu "yeniden sunum"un biçimi sanat eseriyle değil, onu insana ileten teknik ortamla bağlantılıdır. Bu bakımdan dijital sanat ile gösteri sanatları arasında bir benzerlik vardır; bir tiyatro oyunu için yazılan senaryo ile salonda oynanan oyun arasındaki farklılığa benzer bir durum örnek olarak gösterilebilir.

Kaynakça

 • Paul, Christiane (2003): Digital Art: Thames & Hudson Ltd, London
 • Manovich, Lev. (2001): The Language of New Media. Cambridge: The MIT Press.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.