Dihedral

Dihedral, uçak kanatlarının yatay düzleme yaptığı açıya denir. “M”, “W”, “V” veya ters “V” şeklinde olabilir. Dihedral uçurtmalarda ve planörlerde kullanılabilir. Dihedral açısını, aerodinamiği arttırmak amacıyla 1809'da, George Cayley tarafından bulunmuştur. Dihedral’in aşağı düzleme doğru yaptığı açıya negatif dihedral veya anhedral (unhedral) denir.

Boeing 737'nin kanatları Pozitif dihedrala örnektir

Pozitif dihedral’in amacı uçağa statik istikrar (sürekli denge) vermek içindir. Çoğu uçakta ve nakliye sektöründe kullanılan, sivil uçaklarda bu tip kanat kullanılır.

Anhedral Açılı Kanatlar

RAF Harrier GR7A, anhedral kanatlı uçaklara örnektir

Genelde askeri savaş uçakları, sıfır dihedral veya anhedral tipli kanat kullanırlar. Ancak, anhedral açılı kanatlar uçağın doğal istikrarını (dengesini) azaltır. Pek çok modern askeri uçaklarda istikrarı arttırmak için bilgisayarlarla sürekli düzeltmeler ve düzenlemeler yapılır.

BAe 146 ve Lockheed Galaxy bu tip uçaklara örnektir. Anhedral kanatlı uçaklar istikrarsızdır ancak manevra kabiliyeti yüksektir.

Polihedral(çok yüzlü) Açılı Kanatlar

McDonnell Douglas F-4 Phantom II çok yüzlü(polihedral) kanatlara örnektir.

Polihedral açılı kanatlar, iki düzlemli (pozitif dihedral) ve iki düzlemsiz (negatif dihedral) yüzlerden oluşan kanatlara verilen addır . II. Dünya Savaşı öncesi uçaklarda ‘Martı Kanadı’ şeklinde tasarım benimseniyordu. Ancak bu tasarım yerini polihedral kanada bırakmıştır. Modern polihedral kanatlı uçaklarda kanatçıklar (winglets) yukarı bakacak şekilde tasarlanır.

Resim(ler:)

Martı Kanadı tasarımı.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.