Dharma (Budizm)

Dharma (Sanskrit: धर्म; Pāli: धम्म, Dhamma; Çince: 法, fǎ; Japonca: 法, hō; Tibetçe: chos; Moğolca: nom) terimi Budizmde başlıca iki anlamda kullanılmaktadır:

  • Gautama Buddha'nın kişiyi aydınlanmaya ulaştıran öğretileri (Buddha-dharma, Dharma)
  • Dünyayı oluşturan etmenler, olgular (dharmalar)

Budizm

Budizm
Budizm kronolojisi

Budizm Kavramları
Pratitya-samutpada
Üç Hazine
Dört Yüce Gerçek
Sekiz Aşamalı Asil Yol
Nirvāna

Önemli Kişiler
Buda
Gotama Buda
Bodhisattva

Yörelere göre Budizm
Güneydoğu Asya Budizmi
Çin Budizmi
Tibet Budizmi
Batı Budizmi
Japon Budizmi

Üçlü Budizm
Theravada
Mahāyāna
Vajrayāna

Budizmin Yazılı Kaynakları
Tripitaka
Pali Derlemesi
Vinaya
Pali Suttaları
Mahayana Sutraları
Abhidharma
Budist Tantra

Budist Kültürü

Buda'nın öğretileri

Yüzyıllar boyunca Hindistan ve bazı Doğu ülkelerinde Budizm buddha-dharma, "Aydınlanma Yolu" olarak adlandırılmıştır.

Budizmde genel olarak "Dharma", Gautama Buddha'nın öğretileri ve bu öğretilerin daha rahat anlaşılması için diğer Budistler tarafından yapılmış yorumları kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Değişik Budist okulların geleneklerinde kimi zaman doğrudan Buda'ya atfedilmeyen, ancak kaynağını Buddha-dharma'dan alan başka öğretiler de bu kapsama dahil edilir.

Dharma Budistlerin yol göstericiliğine sığındığı Üç Hazine'den biridir.

Buddha'nın Dharma Bedeni

Dharma'nın özelliklerinin Buda'nın özellikleri ile aynı olduğu kabul edilir; dolayısıyla Dharma onun "gerçek bedeni"dir, yani Dharmakaya'dır. Buda Samyutta Nikaya'da öğrencisi Vakkali'ye şöyle der:

"Yo kho Vakkali dhammaṃ passati so maṃ passati"
Ey Vakkali, Dharma'yı gören kişi, beni [Buddha'yı] görmüş olur.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.