Dezomorfin

Dezomorfin (dihydrodesoxymorphine, eski markası Permonid, sokak adı krokodil) sedasyon ve analjezi gibi güçlü, hızlı etkili opioid etkileri ile morfin türevidir. İlk desomorphine markası Permonid adı altında İsviçre'de kullanıldı ve nispeten daha az mide bulantısı ya da morfine eşdeğer dozda solunum depresyonu, hızlı etki yapar ve etki kısa süreyle tarif edilmiştir. 1932 yılında sentezlenip ve 1934'te patenti alınmıştır. Bu morfinden sekiz ila on kat daha güçlü bir maddedir.

Desomorphine 6-hidroksil grubu ve 7,8 çift bağ azaltılmış morfinden elde edilmektedir. Desomorphine geleneksel sentezi kendisi kodein ile

tionil klorür reaksiyona sokulması ile elde edilir α-chlorocodide, başlar. Katalitik indirgeme ile, α-chlorocodide demetilasyon ile

desomorphine verimleri dihydrodesoxycodeine verir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.