Dezomorfin

Dezomorfin, dihydrodesoxymorphine, permonid ya da krokodil, sedasyon ve analjezi gibi güçlü ve hızlı opioid etkileri ile bilinen morfin türevidir. İlk dezomorfin markası Permonid adı altında İsviçre'de kullanıldı ve nispeten daha az mide bulantısı ya da solunum depresyonuna yol açtı. 1932 yılında sentezlendi ve 1934'te patenti alındı. Morfinden sekiz ila on kat daha güçlü bir maddedir.

Dezomorfinin moleküler yapısı

Dezomorfin 6-hidroksil grubu ve 7,8 çift bağ azaltılmış morfinden elde edilmektedir. Dezomorfinin geleneksel sentezi kodein ile tionil klorür reaksiyonu sonucunda elde edilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.