Devrimci durum

Hakkında

Kavram ilk kez 1913 yılında Vladimir Lenin tarafından "Mayovka Devrimci Proletaryası" adlı makalede kullanıldı.[1] Lenin devrimci bir durumun oluşabilmesi için iki koşul öne sürmüştür, birincisi "ezilen sınıfların, egemen sınıfları istememesi", ikincisi ise "egemenlerin eski ilişkiler ile yaşayamaması" durumlarıdır. Ardından Lenin, daha sonraki eserlerinde üçüncü bir koşul daha olduğunu belirtmiş ve bu koşulun "emekçi kitlelerin yüksek siyasi faaliyetleri ve devrimci eylemlere hazır oluşu" olduğunu söylemiştir.[2]

Lenin tarihsel olarak gerçekleşen bu durumlara örnek olan üç olay gösterir:

Lenin Ne Yapmalı? ve "Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı adlı eserlerinde bu durumu geniş olarak değerlendirmiş, bir proletaryayı temsil eden öncü partinin bu durumları iyi tahlil etmesi gerektiğinden bahsetmiştir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Маёвка революционного пролетариата, (Rusça) Erişim tarihi: 14 Aralık 2015.
  2. The Great Soviet Encyclopedia, "Революционная ситуация" adlı madde.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.