Devrimci Demokratik Güç Birliği

Devrimci Demokratik Güç Birliği (DDGB), 1993 yılında rejime karşı ortak bir eylem çatısı yaratmak amacıyla Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım, Ekim çevresi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Brliği (MLSPB), Türkiye Devrim Partisi (TDP), TKP/ML Hareketi tarafından kuruldu.

İlk kuruluş

Platformun ilk kuruluşundaetkinliği yurt dışı ile sınırlı kaldı. Güç birliği çalışmaları PKK'nin yaptığı çağrı ile başladı. Çağrılanlardan Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) ve SBP toplantılara hiç katılmazken, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) ise güç birliğinin kurulduğu iki toplantıda sadece gözlemci olarak bulundu. Türkiye-Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) "devlet yapılanmasına ilişkin tanımlama" nedeniyle olumsuz görüş bildiren yazılı açıklama yaptı ve sonra imzasını tamamen çekti. Ekim ise güç birliğini "reformist" bularak içerisinde yer almayacağını, sadece destekçi olacağını belirtti. Bu birlik değişik sebeplerle uzun süreli olamamış ve dağılmıştır.

İkinci kuruluş denemesi ve dağılışı

1998 yılında tekrar birleşik bir birlik oluşturma fikri ortaya gelmiş yurt dışında Birleşik Devrimci Güçler Platformu kurulmuştur. 4 Haziran 1998 tarihinde PKK, Türkiye Komünist Partisi (Marksist-Leninist) (TKP (M-L)), Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML), Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), Türkiye Devrim Partisi, Devrimci Halk Partisi (DHP), TKP/Kıvılcım ve Devrimci Sol (Bedri Yağan grubu)'un bir araya gelmesiyle, dört temel ilke üzerinde oluşturuldu. Bir süre sonra, TKP/ML bu oluşumdan ayrıldı. Daha sonra BP (KK-T), DSİH, BYDÖ ve Partiya Rizgariya Kürdistan (Rızgari)'ın katılımıyla genişleyerek faaliyetlerini sürdürdü. 1999 yılında Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla platform yurt içinde kurulmadan dağılma safhasına girdi.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.