Devlet dairesi

Devlet dairesi ya da devlet kurumu, çoğunlukla tayin edilmiş bir görev olarak devletin mekanizmasındaki temelli veya kısmen temelli kuruluş, istihbarat teşkilatı gibi belirli işlevlerin idaresi ve yönetiminden mesuldur. Birçok dikkate değer devlet müessese çeşidi vardır.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.