Dersim ayaklanmaları

Dersim Ayaklanmaları
Tarih19. yüzyıl ve 20. yüzyıl
BölgeDersim vilayeti ve civarı
SonuçOsmanlı hükumeti bölgede otoritesini tesis edemedi
Taraflar
 Osmanlı İmparatorluğu Dersim aşiretleri
Komutanlar ve liderler
Osmanlı İmparatorluğu Ahmed Muhtar Paşa
Osmanlı İmparatorluğu İsmail Hakkı Paşa
Osmanlı İmparatorluğu Samih Paşa
Osmanlı İmparatorluğu Ali Şefik Paşa
Osmanlı İmparatorluğu Neşet Paşa
Aşiret reisleri

Dersim ayaklanmaları, Osmanlı Devleti döneminde Dersim bölgesinde 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyıl başlarında çıkmış isyanlara verilen ad.

Osmanlı döneminde yüzyıllarca yurtluk ve ocaklık biçiminde özerk olarak yönetilen Dersim bölgesinde, Tanzimat döneminde aşiret ve beylerin etkinliğini kırmak için Osmanlı devletinin otoritesi sağlanmaya çalışıldı. Bu amaçla 1847’de merkezi Hozat olan Dersim Sancağı kurulmuştur. Bu amaçla Osmanlı devletince Hozat ve Mazgirt'te kışlalar ilan edilmiş, bunun yanı sıra zorunlu askerlik kapsamında Dersim bölgesinde yaşayanları askere almaya çalışmışlar ancak bunda başarılı olunamamıştır. Ayrıca aşiret liderleri ve yerel beylere bölgede umum müdürlüğü, kaymakamlık, askeri görevler verilmesinin yanı sıra bazı aşiret reislerinin sürgüne gönderilmesi de Osmanlı'nın bölgede otoritesinin tesis etmeye yeterli olmamıştır.

1875'te Ahmed Muhtar Paşa tarafından Dersim ve birçok ile mutlak otoriteyi kabul ettirilmeye çalışılması Dersim aşiretleri tarafından kabul edilmedi. Kafkasya'da Rus tehlikesine karşı yönetim doğudaki gücünü Kafkasya konuşlandırmıştı. Haydaran ve Demenan aşiretleri plan kurarak ayaklanmanın çıkacağı zamanı iyi ayarladılar. 93 Harbi'nin çıktığı 1877 yılında ayaklanmayı başlattılar. Ayaklanmacılar Hozat ve Mazgirt'e girerek kışlaları yakıp, şehirlerde tahribata sebep oldular.

Bölge yine sancak olunca özellikle Koçgiri ve Şamuşaklı aşiretleri önderliğinde yeni bir ayaklanma patlak verdi. Bu ayaklanma tam olarak bastırılmadığından sonraki sene Haydaran, Demenan ve Kureyşan aşiretlerinin de katılımıyla ayaklanma büyüdü. Uzun süren çatışmalar sonucunda kazanan yine Dersim aşiretleri oldu. Ve 1895 yılında da sürüp gitti.

1893–1905 yılları arasında Dersim Sancağı'nda küçük çaplı olaylar yaşanmakla birlikte kısmen sakin dönem yaşandı. 1905 yılındaki olaylar üzerine aşiretler üzerine harekete geçilmek istense de sonradan bundan vazgeçilmiştir.

Aynı yıl içerisinde Kırgan aşiretinin isyanı yaşanmış, Osmanlı güçleri ile Osmanlı yanında yer alan Kavuşağı, Arslanuşağı, Bezgaruşağı ve Yukarıabbasuşağı aşiretlerinin ortak harekatında Kırgan aşireti reisi Süleyman Ağa'nın öldürülmesiyle isyan bastırılmıştır.

Dersim'in doğusundaki bazı aşiretlerle Nazımiye'yi işgal ele geçirdi. Daha sonra aşiretler Dersim'in büyük bir bölümüne hakim oldu. Ruslar'ın savaştan çekilmesinden sonra Galatalı Şevket Bey komutasındaki Osmanlı güçleri bölgedeki aşiretleri etkisiz hale getirdi.

Sonraki yıllarda Kürtlerin bağımsızlık ayaklanmalarına katılmayan Dersim aşiretleri, 1937-1938 yıllarında Dersim İsyanı olarak adlandırılan olaylarda yeniden ayaklandı. Bu isyanı Seyit Rıza gerçekleştirdi. Bu ayaklanma bastırıldıktan sonra Türkiye yönetimini kabul eden aşiretler bir daha ayaklanamamıştır.

Dış bağlantılar

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.