Derin inelastik saçılma

Derin inelastik saçılma, elektron, müon ve nötrino kullanarak hadronların (özellikle proton ve nötron gibi baryonların) iç yapılarının incelenmesi işlemidir. 1968'de, SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda yapılan derin inelastik saçılma deneyleri sayesinde, daha önceleri teorik olarak varlığı tahmin edilen kuarkların varlığına dair ilk somut veriler elde edilmiştir.[1][2]

Bir leptonun (l), bir hadron (h) üzerinde derin elastik saçılmasını gösteren bir grafik. Sanal foton*), kuarkı (q) hadronun dışına itmektedir.

Kaynakça

  1. E.D. Bloom (1969). "High-Energy Inelastic ep Scattering at 6° and 10°". Physical Review Letters (İngilizce). 23 (16). ss. 930-934. doi:10.1103/PhysRevLett.23.930.
  2. M. Breidenbach (1969). "Observed Behavior of Highly Inelastic Electron–Proton Scattering". Physical Review Letters (İngilizce). 23 (16). ss. 935-939. doi:10.1103/PhysRevLett.23.935.

Konuyla ilgili yayınlar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.