Demokritos

Leukippos'un öğrencisi Demokritos ya da bazı kaynaklarda Demokritus, MÖ 460-370'lü yıllarda yaşamış ve Sokrates'den sonra ölmüş olmasına rağmen, "Sokrates öncesi doğa filozofları"ndan sayılır. Hocasının ortaya koyduğu teoriyi büyük ölçüde geliştirerek ünlenmiştir. Parmenides'in temsil ettiği tekçilik (monism) ile Empedokles'in çokçuluğu (pluralism) karşısındaki aracılık girişimleri sonucu, "Atom veya bölünmeyen öz" teorisi ile ünlenmiştir. (Bazı kaynaklar Empedokles ve Anaksagoras'ı da "atomcular" sınıflandırmasının içine sokmaktadır.)

Demokritos
Tam adı Demokritos
Doğumu y. MÖ 460
Abdera, Trakya
Ölümü y. MÖ 370 (yaklaşık 90 yaşında)
Çağı Sokrates öncesi felsefe
Bölgesi Batı felsefesi
Okulu Sokrates öncesi felsefe
Atomculuk
Materyalizm
İlgi alanları
Önemli fikirleri Atomculuk
Etiyoloji (nedensellik)
Euthymia

Varoluş ile ilgili çok kesin bir görüş ortaya koymuştur. Evren'deki oluşuma, kesin bir zorunluluk egemendir. Bütün olup bitenleri bir rastlantı ile izâha çalışmak saçmalıktır. "Yaratılmamış, yok olmayan, değişmeyen varlık, özdeksel atomdur. Öz, maddeyi temsil eder ve onunla her nesne yapılabilir." şeklinde özetlenebilecek bir görüşle, materyalist doğa biliminin ilk temellerini atmıştır.

Atomcular, sadece bir hacim, bir şekil ve belki de bir ağırlık içeren bölünmez en küçük birim olarak târif ettikleri atomun ve atomların hareket ettiği boşluğun (eter - ether - esir) ezelî, ebedî mevcudiyetini ortaya atmışlardır. Bütün bu materyalist görüşlere rağmen, "tek gerçek, atomlar ve atomların hareketidir" prensibini, ruhun açıklanması aşamasında da tutarlı bir şekilde kullanmışlardır.

Bilinçli bir materyalist yaklaşımla, algılama ve düşünmeyi, vücuttaki en ince, en hafif ve en düzgün ateş atomlarının hareketi olarak izâh eden Demokritos, kendisinden önceki düşünürlerin üzerinde durmadığı oranda, ahlâk (etik) ile de ilgilenmiştir.

Kaynakça ve ek okumalar

 • Bailey, C. (1928). The Greek Atomists and Epicurus. Oxford.
 • Bakalis, Nikolaos (2005). Handbook of Greek Philosophy: From Thales to the Stoics: Analysis and Fragments, Trafford Publishing, 1-4120-4843-5.
 • Barnes, Jonathan (1982). The Presocratic Philosophers, Routledge Revised Edition.
 • _____ (1987). Early Greek Philosophy, Penguin.
 • Burnet, J. (2003). Early Greek Philosophy, Kessinger Publishing
 • Diodorus Siculus (1st century BC). Bibliotheca historica.
 • Diogenes Laërtius (3rd century AD). Lives and Opinions of Eminent Philosophers.
 • Freeman, Kathleen (2008). Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers: A Complete Translation of the Fragments in Diels, Forgotten Books, 978-1-60680-256-4.
 • Guthrie, W. K. (1979) A History of Greek Philosophy—The Presocratic tradition from Parmenides to Democritus, Cambridge University Press.
 • Kirk, G. S., J. E. Raven and M. Schofield (1983). The Presocratic Philosophers, Cambridge University Press, 2nd edition.
 • Melchert, Norman (2002). The Great Conversation: A Historical Introduction to Philosophy. McGraw Hill. ISBN 0-19-517510-7.
 • Pyle, C. M. (1997). 'Democritus and Heracleitus: An Excursus on the Cover of this Book,' Milan and Lombardy in the Renaissance. Essays in Cultural History. Rome, La Fenice. (Istituto di Filologia Moderna, Università di Parma: Testi e Studi, Nuova Serie: Studi 1.) (Fortuna of the Laughing and Weeping Philosophers topos)
 • Petronius (late 1st century AD). Satyricon. Trans. William Arrowsmith. New York: A Meridian Book, 1987.
 • Russell, Bertrand (1972). A History of Western Philosophy, Simon & Schuster.
 • Sextus Empiricus (c. 200 AD). Adversus Mathematicos.
 • Brumbaugh, Robert S. (1964). The Philosophers of Greece. New York: Crowell.
 • Burnet, John (1914). Greek Philosophy: Thales to Plato. Londra: Macmillan.
 • Lee, Mi-Kyoung (2005). Epistemology after Protagoras: responses to relativism in Plato, Aristotle, and Democritus. Oxford University Press. ISBN 978-01-99-26222-9. Erişim tarihi: 22 Eylül 2016.
 • Sandywell, Barry (1996). Presocratic Reflexivity: The Construction of Philosophical Discourse c. 600 - 450 BC. Londra: Routledge. ISBN 0-415-10170-0.
 • Vlastos, Gregory (1945–1946). "Ethics and Physics in Democritus". Philosophical Review. 54-55: 578-592, 53-64.
 • O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Demokritos", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.