Demokratik sosyalizm

Demokratik sosyalizm, sosyalist düzene geçişin devrim, silah veya şiddet gibi yollara başvurmadan, demokratik yollarla gerçekleşmesi ve demokrasinin kısıtlanmayıp daha da geliştirilerek uygulanması gerektiğini ileri süren siyasi ideolojidir. Günümüzde dünyadaki sosyal-demokrat ve sosyalist hareketin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Demokratik sosyalizm otoriter sosyalizm akımına karşı çıkmıştır. Demokratik sosyalistler başta proletarya diktatörlüğü olmak üzere Marksizmin kimi teorilerini ve bunları temel alan Marksist-Leninist ideolojiyi reddederler.

Demokratik sosyalizm geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu yelpazede yer alan ideolojilerden belli başlıları liberteryen sosyalizm, piyasa sosyalizmi, liberal sosyalizm, reformist sosyalizm, etik sosyalizm, sosyal demokrasi ve ütopik sosyalizmdir.

Dünyada demokratik sosyalist partilerden bazıları Die Linke, Podemos ve Syriza'dır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.